SV: – Rike privatpersoner styrer norsk kulturpolitikk

Når privatpersoner gir gaver til kulturen, forplikter staten seg til å gi en fjerdedel av gavebeløpet. SV mener regjeringen gir fra seg styringen av kulturmillioner.

Marte Hammer

KRITISK: Marte Hammer i Vestland SV mener det er uheldig at midlene fra gaveforsterkningsordningen er avhengig av støtte fra private aktører.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Det Kulturdepartementet her gjør er å omfordele penger, sier Marte Hammer I Vestland SV.

Så langt i år er det ifølge Kulturdepartementet bevilget 70 millioner kroner gjennom gaveforsterkningsordningen til kulturformål. 11 millioner kroner har gått til kulturinstitusjoner på Vestlandet.

Her mottar Fargespill, Festspillene i Bergen og Harmonien aller mest penger. Også Kode kunstmuseum, Litteraturhuset i Bergen og Nattjazz får fra potten.

Venter - Knausgård/Bieito - Festspillene i Bergen

FRA FORESTILLINGEN VENTER – KNAUSGÅRD/BIETO: Festspillene i Bergen er blant institusjonen som mottar mest penger gjennom ordningen. SV er kritiske til ordningen som ble innført i 2014 og mener staten gir fra seg råderetten over kulturmillionene.

Foto: thor brodreskift / Festspillene i Bergen

Ny ordning i 2014

Ordningen ble etablert i 2014 og innebærer at private pengegaver blir forsterket med et statlig tilskudd på inntil 25 prosent av gavebeløpet.

Uten at det kommer en kunstnerisk kvalitetsvurdering av kulturinstitusjonen.

Blant de største private giverne er bergensfilantropen Trond Mohn. Han har de siste årene gitt rause bidrag i millionklassen til blant annet Festspillene i Bergen, Nattjazz og Bergen Nasjonale Opera.

SV mener gaveforsterkningsordningen er udemokratisk og mener den tar penger som det offentlige skulle bestemt over. Staten gir rett og slett fra seg råderetten over midlene, sier Hammer.

– Slik det er nå, er de offentlige midlene avhengige av hvor mye penger kulturinstitusjoner får av private aktører.

Jo Lerheim

- FEIL: Jo Lerheim i Venstre mener det er feil at pengegaver fører til en privatisering av kulturinstitusjoner.

Foto: Privat

– Ikke privatisering

I 2015 viste en NRK-undersøkelse at ordningen ikke er avgjørende når private givere velger å gi penger til kulturformål, selv om de fleste av giverne kjenner til ordningen.

I fjor ble det bevilget i alt 93 millioner kroner til kulturformål fordelt på 188 kunst- og kulturinstitusjoner gjennom gaveforsterkningsordningen, ifølge departementets statistikk.

Venstres Jo Lerheim mener det er feil at pengegavene fører til en privatisering av kulturinstitusjonene.

– Dette er utlysningsmidler som ikke går på bekostning av annen type statsstøtte, sier Lerheim.

Også Silje Hjemdal i Fremskrittspartiet mener ordningen fungerer godt slik den er.

– Vi i Frp synes det er flott at privatpersoner, næringsliv og stiftelser ser hvilken verdi kunst og kultur har i samfunnet. Gaveforsterkning anerkjenner og oppmuntrer sivilsamfunnets engasjement for kulturlivet, noe som sikrer et større mangfold

Silje Hjemdal (Frp) på Stortinget for Hordaland

FUNGERER: Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) mener gaveforsterkningen anerkjenner sivilsamfunnets engasjement for kulturlivet.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Stortinget