SV vil hindre innføring av køprising

SV snur i spørsmålet om køprising om det ikke blir kollektivfelt på alle innfartsårer. – Forslaget vil føre til komplett kaos, mener fylkesordfører.

Tett trafikk over Danmarksplass

LAV EFFEKT: SV mener køprisingen ikke gjør nok for å bedre kollektivtrafikken.

Foto: Åge Algerøy / NRK

Aud Karin Oen

NYE KRAV: SV politiker Aud Karin Oen krever nye kollektivkrav.

Foto: Kai Svellingen-Flatekvål

Ingen politiske parti har argumentert mer enn Sosialistisk Venstreparti (SV) for å innføre køprising, men nå vil likevel partiet sin fylkestingsgruppe forsøke å stoppe ordningen.

Grunnen er at partiet mener det ikke er nok for bedre kollektivtrafikken.

– SV er helt klar, vi går ikke for denne ordningen hvis ikke man samtidig får opp et godt nok kollektivtilbud, sier gruppeleder Aud Karin Oen til NRK.

– Koster ingenting

Hun stiller nå krav om at det må innføres kollektiv- eller samkjøringsfelt på alle firefelts innfartsårer i Bergen, dersom partiet skal støtte køprising i fremtiden.

– Våre krav er at det må være et godt nok tilbud til de som skal gå over til å kjøre kollektivt. Vi må få slutt på at bussene står i kø, og det koster nesten ingenting.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen fra Høyre mener kravet om at en på alle firefeltsveier inn mot sentrum skal avse to felt for å la bussen slippe fram er en dårlig løsning.

– Dette er et utrolig dårlig forslag. Hvis man deler feltene slik at bussene kjører i ett felt, og alle andre kjøretøy kjører i et annet, så vil man sperre hele byen i mange timer hver eneste dag, sier Nilsen som også stemte i mot køprising da saken var oppe i fylkestinget.

–​ Vil skape kaos

Tom-Christer Nilsen

KAOS: Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen mener forslaget fra SV vil føre til et komplett kaos.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Fylkesordføreren, som dessuten stemte imot å innføre køprising, mener det kommer å bli kaos dersom bussene skal få fritt spillerom i det ene feltet.

– Det vil føre til et komplett trafikalt kaos og beredskapsmessig kaos, i tillegg vil det være umulig framkommelighet i hele byen.

Han mener løsningen er å utvide veiene med ekstrafelt

– Vi trenger bedre framkommelighet, men skal vi løse det på lang sikt, så er vi nødt til å utvide med ekstrafelt som blir reservert for kollektivtrafikk, sier Nilsen.

– Ikke nok

Fylkeskommunen har søkt staten om 35 millioner kroner til å styrke kollektivtrafikken den dagen køprisingen ble innført.

Oen i SV mener det er alt for lite til at køprisingen får ønsket effekt.

– Det er ikke nok, vi må få en slutt på at bussene står i kø.