SV ble kastet ut av byrådsforhandlingene i Bergen. Nå sikrer de byrådets budsjett

GAMLE RÅDHUS (NRK): Etter det som blir kalt tidenes mest elleville lokalvalg i Bergen, har byrådet nå kommet til enighet med SV og Senterpartiet om budsjett for 2020.

Signering av bybudsjettet

SIGNERING: SVs gruppeleder Mikkel Grüner, ordfører Marte Mjøs Persen (Ap), varaordfører Rune Bakervik (Ap), Sps gruppeleder Ove Sverre Bjørdal og Øystein Bønes fra MDG.

Foto: Mette Anthun / NRK

Enigheten om budsjettet ble klart på en pressekonferanse onsdag.

Sammen presenterer SV, Sp og byrådspartiene Ap, MDG, Venstre og KrF en budsjettavtale for Bergen kommune i 2020.

Dette skjer tre måneder etter ett av de mest spektakulære valgene i bergenshistorien. Bompenger og bybane preget hele valgkampen, og etter velgerne hadde sagt sitt hadde verken det sittende byrådet eller den borgerlige opposisjonen flertall.

Budsjettavtalen i Bergen

ENIGE: Her er budsjettavtalen mellom de seks partiene.

Foto: Mette Anthun / NRK

SV og Sp gir flertall

I forhandlingene om byrådsmakt forsvant SV ut fordi avstanden ble for stor.

SVs gruppeleder Mikkel Grüner har sagt at de ikke vil garantere for det sittende byrådet, men har nå kommet til enighet med dem.

De seks budsjettpartiene flytter på 104 millioner av driftsbudsjettet, fra det opprinnelige budsjettforslaget til byrådet.

De viktigste tiltakene er å øke sosialhjelpssatsene, noe som vil koste kommunen 40 millioner kroner i året.

Budsjettet legger også opp til å øke bemanningen i hjemmehjelpen og styrke tilbudet til utviklingshemmede. Dette vil koste til sammen 20 millioner kroner årlig.

I tillegg går 13 millioner kroner til et klimatiltak som heter Grønn Strategi. Det er Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan som har som mål å gjøre byen fossilfri innen 2030.

Kutter 100 millioner

104 millioner av driftsbudsjettet blir kuttet for å få råd til de nye tiltakene. Blant annet har partiene blitt enige om å bruke 20 millioner kroner som skulle vært satt av til uforutsette utgifter.

I tillegg vil de bruke nesten 50 millioner mer enn byrådet planla i sitt budsjettforslag. Der la byrådet opp til et driftsoverskudd på 332 millioner kroner, men det blir nå redusert med 48,9 millioner etter enigheten med de to partiene.

I tillegg vil de kutte 5 millioner i vikarbruk og 6,8 millioner i sosialtjenesten. Ifølge partiene tilsier nye prognoser at behovet for sosialhjelp er mindre enn da byrådet presenterte sitt budsjett, og utgiftene til sosialhjelp kan dermed kuttes med 6,3 millioner kroner.