Studenthybler står tomme, men norske studenter får ikke flytte inn

Studentsamskipnaden i Bergen taper millioner mens mange studentboliger står tomme. Kritikk fra Riksrevisjonen kan gi tiltak som går utover de utenlandske studentene.

SIBs studentboliger i Grønneviksøren

STÅR TOMME: SiB tapte 13 millioner på boligdriften i fjor, mens mange studentboliger, som her i Grønneviksøren, står tomme store deler av året.

Foto: Sindre Vik Helgheim / NRK

Riksrevisjonen la tirsdag klokken 13 frem sin rapport over forvaltningen av statlige selskaper.

Per-Kristian Foss med hånda opp til haka

Riksrevisor Per-Kristian Foss

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

I rapporten kaller riksrevisor Per-Kristian Foss studentboligsituasjonen i Bergen uheldig, fordi mange av studenthyblene Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) leier ut, står tomme i vårsemesteret.

Riksrevisjonen viser til at det høsten 2014 var 4437 studenter som søkte studentbolig gjennom SiB.

Av de 1548 ledige hyblene, ble 1090 tildelt internasjonale studenter.

«De internasjonale studentene reiser i stor grad etter høstsemesteret, og SiB sitter igjen med mange tomme hybler i vårsemesteret hvert år. Mange av disse hyblene holdes ledige i påvente av høstens internasjonale studenter», skriver Riksrevisjonen.

De konkluderer med at det er uheldig at mange søkere ikke får tilbud om bolig, samtidig som hybler står tomme, og betegner praksisen som lite effektiv ressursbruk.

LES OGSÅ: Trondheim slår Oslo og Bergen på hybler

Underskudd på 13 millioner

SiBs regnskap for 2014 viser et underskudd på 13 mill. kroner på boligvirksomheten, noe riksrevisoren mener burde være god grunn til å få leieinntektene opp.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Riksrevisoren frykter nå at «den økonomiske situasjonen i samskipnaden kan få negative konsekvenser for velferdstilbudet til studentene».

Kritikken er forelagt Studentsamskipnaden i Bergen og Kunnskapsdepartementet, som har ansvar for studentsamskipnaden.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) har meldt tilbake at departementet vil følge utviklingen i Bergen spesielt fremover, og vil vurdere behovet for ytterligere oppfølging.

Vurderer svakere garanti for utenlandske studenter

SiB påpeker i sitt svar til revisjonen at det er et problem at de først i mai vite hvor mange internasjonale studenter som trenger bolig den påfølgende høsten.

De har imidlertid meldt fra om flere tiltak de vurderer, som kan gi en mer stabil høy beleggsprosent gjennom året.

Blant tiltakene er endringer i leiekontraktene, og at boliggarantien for internasjonale studenter ved Norges Handelshøyskole reduseres i høstsemesteret, går det frem av Riksrevisjonens rapport.

LES OGSÅ: Krangler om regning på 300 millioner