Studentbustader på Fjøsanger

Byrådet vil ha studentbustader i det freda repslageranlegget på Fjøsanger, skriv kommunen. Planen er ein innvendig transformasjon som skal gi om lag 166 hyblar og eit nytt bygg med om lag 156 hyblar. Forslaget skal opp i komitéen og bystyret.