NRK Meny
Normal

Strøbilen var der 30 minutt før det smalt – men salta ikkje

Strøbilen var ved ulukkesstaden 30 minutt før massekollisjonen i Eidsvåg på måndag, men valde ikkje å salta. – Det er gjort ei feilvurdering her, seier Statens vegvesen.

Kjedekollisjon på E39 i Eidsvåg

SVÆRT GLATT: 60 bilar var involvert i kjedekollisjonen på E39 i Eidsvåg måndag morgon. No viser den interne granskingsrapporten at strøbilen var på staden like før ulukka skjedde, men at det ikkje blei salta.

Foto: Sindre Vik Helgheim / NRK

I kveld offentleggjorde Statens vegvesen den interne granskingsrapporten etter massekollisjonen i Eidsvåg måndag morgon.

Rapporten viser at strøbilen var på staden klokka 05.58, men at sjåføren vurderte at det ikkje var trong for å legga ut meir salt. Ulukka skjedde om lag ein halv time etterpå.

– Det er ein vurdering dei har gjort der og då, i ettertid kan ein sei at det var feil, seier byggeleiar Morten Solholm i Statens vegvesen.

Nytt møte i morgon

Ifølge rapporten var det for lite salt i vegen då ulukka skjedde. Det var Stor-Bergen Vegdrift som hadde ansvaret for salting og brøyting på strekninga.

– Det har vore for lite salt i vegbana grunna utvasking. Det både sludda og regna i tida før ulukka. Det var også varierande temperatur på strekninga.

Rapporten er førebels, og Solholm seier dei har fleire spørsmål dei treng å stilla.

– Me kjem til å ha eit møte med entreprenøren i morgon for å få meir klårleik i situasjonen. Der vil me gå gjennom rapporten, og sjå den opp mot krava som ligg i kontrakten.

– Vil vera meir på vakt

Han kan ikkje seia noko om dei vil avslutta kontrakten med selskapet.

– Det er for tidleg å trekka slike konklusjonar.

– Kva trur du denne rapporten kan bidra med?

– Eg trur både entreprenøren vil vera meir på vakt, og det skal me også vera. Slik at me kan unngå at dette skjer igjen.

Siste video

Statsmininisteren med da 21. utgave av Ekstremsportveko startet i helgen.
Programleder: