NRK Meny
Normal

Strengeste straff noensinne

Aktor krever fire års ubetinget fengsel for Trond Emblem og Jostein Berland i Vest Tank-saken, og ett år for rådgiver Karl-Jan Erstad

Eksplosjon Sløvåg
Foto: Privat / NRK

Hans Tore Høviskeland

Aktor: førstestatsadvokat i Økokrim, Hans Tore Høviskeland.

Foto: Kjetil Jordan / NRK

Aktor la ned påstand om Norges-historiens strengeste straff i en miljøsak i Nordhordland tingrett nå i ettermiddag.

– Tidligere styreleder Trond Emblem og tidligere daglig leder Jostein Berland må dømmes til 4 års ubetinget fengsel og de må miste retten til å drive forretningsvirksomhet i 5 år, sa førstestatsadvokat i Økokrim, Hans Tore Høviskeland.

Høviskeland sa videre at ingen miljøsaker som har vært behandlet i retten i Norge har vært så alvorlige som Vest Tank-saken, og de har heller ikke medført helseplager eller fare for liv og helbred.

– Det må sendes signal til avfallsbransjen om at dette er alvorlig, og at det reageres sterkt. Det handler her om profitt. At liv ikke gikk tapt må betegnes som flaks. Dette må medføre en streng ubetinget fengselsstraff, sa Høviskeland.

I tillegg la aktor ned påstand om at Jostein Berland og Trond Emblem fradømmes retten til å drive forretningsvirksomhet i 5 år, og til ikke å sitte som styreleder eller daglig leder i et selskap som trenger tillatelser fra Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Vest Tank drevet klanderverdig

I Nordhordland tingrett har aktor fremlagt sin sluttprosedyre i hele dag. Førstestatsadvokat i Økokrim, Hans Tore Høviskeland, gikk kraftig ut mot den tidligere styrelederen og daglige lederen i selskapet.

LES HELE TILTALEN HER: Risikerer lange fengselsstraffer

Høviskeland sa at selskapet ble drevet på en meget klanderverdig måte, og at det var viktig å huske på alle som har blitt skadelidende som følge av ulykken.

– Vi må huske på all dem som ble syke, og de som bare så vidt unngikk døden i eksplosjonen. Ikke bare har de ansatte fått fysiske og psykiske helseplager, men også rundt 200 personer i nabolaget har hatt omfattende helseproblemer.

– Legger skylden på sine ansatte

Høviskeland prosederte videre på at daglig leder i Vest Tank, Jostein Berland, prøvde å legge skylden på sine ansatte, at han forklarte seg uriktig til SFT, og at han drev Vest Tank på en meget klanderverdig måte.

Motivet for dette mener aktor er at Jostein Berland hadde en bonus-basert lønn, der han skulle få fem prosent av et eventuellt overskudd.

– Anlegget fløt over av avfall på det tidspunktet eksplosjonen skjedde, og Vest Tank hadde ikke satt av penger til rensing av dette.

Styreleder Trond Emblem ble kritisert av aktor for å ha valgt en styresammensetning i Vest Tank uten fagkunnskap. Da Vest Tank inngikk avtale med et nytt utenlandsk selskap, burde Emblem ha sjekket både firma og forretningsområdet nærmere. Også avfallet Vest Tank tok imot fra Probo Emu burde vært sjekket mye bedre, spesielt i forhold til de ansattes sikkerhet.

– Når styreleder sier ja til å ta imot avfall uten å sette seg skikkelig inn i hva det inneholder, må det anses som et grovt brudd på aktsomhetsprinsippet.

Økokrim står ved eksplosjonsteori

Økokrim ventet to år med analyser

- Politiets teori stemmer ikke

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås