STREIK VIL STOGGE TOGA:

Ein eventuell streik i staten vil stanse togtrafikken, varslar Jernbaneverket. Akademikarane varslar å ta ut 400 medlemmar i Jernbaneverket i streik, mellom dei er personar som er sentrale for strømberedskapen. Så lenge ein eventuell streik pågår vil ein ikkje kunne levere straum til toga.