STØRSTE VASSFØRING SIDAN 1920:

Elin Langsholt, vakthavande hydrolog i NVE, seier vassføringa i Vosso nedanfor Vangsvatnet er større enn den har vore sidan 1920.