Store månedsbøter til Helse Vest

Må punge med 600.000 hver måned frem til korridorpasientene ved Sandviken psykiatriske sykehus er borte.

Sandviken sykehus

HARDE MIDLER: Helsetilsynet går hardt til verks for å vekk korridorpasientene på Sandviken sykehus.

Foto: NRK

Det skriver Helsetilsynet i en pressemelding. Pålegget er gitt for vedvarende overbelegg på det psykiatriske sykehuset.

– Korridorpasienter i akuttposter/korttidsavdelinger er uforsvarlig, og kan ha skadelige følger for pasientene, skriver Helsetilsynet.

 

Tvangsmulkten er fastsatt skjønnsmessig ut fra den antatte besparelsen Helse Vest kan ha ved å ikke etterkomme pålegget. Mulkten begynner å løpe fra i dag.