Storbyene kan gå glipp av milliarder: – Vi er ganske frustrerte

Usikkerhet etter bompengeforliket gjør at storbyregionene ikke tør å si ja til de nye byvekstavtalene. Tiden renner ut og milliardinntekter kan ryke, men nå lover regjeringen svar.

Bybanen på Flesland

BYBANEN I BERGEN: Byvekstavtalen skal sørge for at veksten i trafikk skal skje kollektivt, på sykkel eller til fots.

Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

I lang tid har fire storbyregioner forhandlet med staten om nye byvekstavtaler. Avtalene skal sørge for at all vekst i persontransport i Norge skal skje ved kollektivtransport, sykkel og gange.

Til gjengjeld skal kommunene og fylkeskommunene få utbetalt 66 milliarder kroner til gjennomførende tiltak.

Men forhandlingene om byvekstavtalene har helt eller delvis stoppet opp. Kommunene er ikke fornøyde med tilbudene fra staten.

Og nå begynner det for alvor å haste. For å få penger for 2019 må partene i bergensregionen ha signert før nyttår.

– Vi er ganske frustrerte over situasjonen, sier fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp).

Bomring Oslo

BOM OG KOLLEKTIVT: I Oslo og Akershus er et avtaleutkast til ny byvekstavtale behandlet lokalt, men ikke sentralt, opplyser Samferdselsdepartementet.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Mangler informasjon om bompengeavtalen

Årsaken til at partene ikke vil signere avtalen er at kommunene ikke vet hvordan regjeringens bompengeforlik vil slå ut. Den kan blant annet føre til mindre inntekter fra bomringene.

De nye avtalene som det nå forhandles om skal gjelde for perioden 2019-2029. I denne omgangen forhandler staten med følgende kommuner:

  • Oslo, Bærum, Skedsmo og Oppegård, samt Akershus fylkeskommune.
  • Bergen, Askøy, Fjell, Lindås og Os, samt Hordaland fylkeskommune.
  • Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, samt Rogaland fylkeskommune.
  • Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal, samt Trøndelag fylkeskommune.

Mandag denne uken kalte staten inn Bergen og omegnskommunene til et nytt møte. Selv om forhandlingene har pågått i godt over ett år, ble det heller ikke denne gangen noe resultat.

– Å forhandle uten at vi har alle kortene på bordet, blir veldig vanskelig, sier Trine Lindborg (Ap), ordfører i Bjørnafjorden.

Thor Haakon Bakke

KRITISK TIL PROSESSEN: Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG) i Bergen, synes forhandlingene trekker ut i tid.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Kan gå glipp av en milliard

Bergen kommune ønsker fortgang i prosessen. Miljø- og byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) er kritisk til at Samferdselsdepartementet ennå ikke har svart på hvordan bompengeavtalen påvirker byvekstavtalen.

– Jeg synes det er spesielt å kalle inn så mange parter til en heldagssamling, og så velger samferdselsministeren å fortsatt holde kortene tett til brystet. Det gjør diskusjonen mindre fruktbar og hindrer fremdrift, sier Bakke.

Dersom avtalen som gjelder bergensområdet ikke erstattes av en ny avtale, vil kommunene gå glipp av nær 1,2 milliarder kroner frem til 2023, da den nåværende avtalen utløper.

– Jeg forstår at det er viktig å kjenne til alle detaljer. Samtidig er det viktig å understreke at mange detaljer er klare, ikke minst de store bidragene fra statens side til regional utvikling, sier konstituert vegdirektør Bjørn Grimsrud, som forhandler på statens vegne.

Bjørn Grimsrud

FORHANDLER: Konstituert vegdirektør, Bjørn Grimsrud, forhandler på statens vegne i bergensområdet.

Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Lover raskt svar

Kommunene venter nå på et varslet brev fra Samferdselsdepartementet som skal slå fast hva bompengeavtalen vil ha å si for kommunene.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders B. Werp (H) lover at kommunene snart vil få svar.

– Hver enkelt by vil få tilbakemelding i form av brev om hva regjeringspartienes bompengeavtale vil bety for dem. Dette vil skje så raskt vi har dette avklart, sier Werp.

Byvekstavtalen for trondheimsområdet er ferdigforhandlet. I Oslo og Akershus er det enighet om en byvekstavtale, som blant annet sikrer finansiering av Fornebubanen, men denne er ennå ikke behandlet sentralt, ifølge departementet.

I bergensområdet og på Nord-Jæren pågår forhandlingene fortsatt.

– Byene har kommet ulikt i prosessen, og dette tar vi hensyn til i det videre arbeidet fram mot ferdigstilling av avtalene. Brevene vil foreligge før det blir sluttforhandlet nye byvekstavtaler. Vi vil også legge til grunn allerede inngåtte avtaler i den videre prosessen, sier Werp.

Byvekstavtale Bergen

BA OM UTSETTELSE: I mai ba Terje Søviknes om en utsettelse av forhandlingene om en ny byvekstavtale for bergensregionen.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Vil spikre avtale før jul

Etter planen skulle partene i bergensområdet signere avtalen før sommeren, men daværende Os-ordfører Terje Søviknes vendte sin egen regjering ryggen og sørget for å utsatte videre samtaler til etter valget.

Fylkesordføreren i Vestland forventer flere detaljer før neste forhandlingsmøte 15. november.

– Vi har gitt klar melding til staten om at de i god tid før neste møte må klargjøre hva som ligger i bompengeforliket. Det er avgjørende for oss å vite detaljene, sier Jon Askeland.

Vegdirektør Grimsrud tror det er mulig å ferdigstille avtalene før jul.

– Det mest realistiske er nok å forhandle avtalen som vi nå har, og så opprette en tilleggsavtale for å det som kommer med bompengeforliket, sier Grimsrud.