Storbyane hardes råka av kutt

Konsernsjef i Bertel O. Steen seier at dei største byane vil bli hardast råka av nedskjeringa. Han seier dei vil prøva å freda dei stadene der dei er i gang med å utvikla ny teknologi. Han peikar på at i Bergen er 2/3 bilar selde elektriske, og i Oslo 4/5.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon