NRK Meny

STOR KVINNEANDEL:

Fire av fem tannlegestudentar er kvinner, og andelen har auka kraftig dei siste 10–15 åra. – Vi ser den same trenden på andre profesjonsstudiar som til dømes medisin, psykologi og veterinær. Dette heng nok saman med at fleire kvinner vel å studere no enn tidlegare, seier Camilla Hansen Steinum, leiar i Den Norske Tannlegeforeningen, til avisa Studvest.

Siste video

Sigrid ble onsdag tildelt den internasjonale EBBA-prisen.