Stor flomfare

Varsel om flomfare fra NVE ligger nå på oransje nivå for både Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er nest høyeste nivå. Den kraftige nedbøren som var natt til lørdag vil fortsette utover dagen med tidvis kraftig regn.