Stopper nedlegging av unik fengselsøy. – Leker med monopolpenger

Opposisjonspartiene ønsker å stoppe nedleggelsen av fengselet på Ulvsnesøy og har gått sammen om et forslag som vil ha flertall på Stortinget.

Ulvsnesøy

SKJERMET: Om lag fem mil øst for Bergen ligger Ulvsnesøy.

Foto: Frode H. Korneliussen / Wikimedia Commons

Det spesielle fengselet ligger i Sørfjorden og har huset innsatte siden 1982.

På Ulvsnesøy har fanger hatt åpen soning, husdyr, egen bondegård og store grøntarealer.

Tidligere i januar ble det kjent at fengselet kan bli lagt ned i 2019.

Nedleggelsen har vært oppe til diskusjon på Stortinget i dag.

Ønsker videreføring av driften

Det er opposisjonspartiene Ap, KrF, SV, Rødt, MDG og Sp som alle gått inn for å stoppe nedleggelsen inntil konsekvensutredningen om det totale fengselstilbudet på Vestlandet har blitt utført.

Opposisjonen har i lengre tid etterlyst at utredningen blir lagt frem, og har anklaget regjeringen for å trenere prosessen.

Partiene har sammen flertall på Stortinget.

– Å legge ned et fengselstilbud som kan vise til så gode resultater, blir feil. Derfor har vi hatt lange og gode diskusjoner siden i går kveld og kommet frem til dette forslaget, sier stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) til NRK.

Ruth Grung

FENGSELSDRIFT: Stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) har sammen med KrF, SV, Sp, MDG og Rødt gått inn for en konsekvensutredning av fengselstilbudet på Vestlandet, lik den som har blitt gjennomført på Sør- og Østlandet.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Ifølge forslaget fremlagt av Knut Arild Hareide (KrF) ber Stortinget «om at det ikke gjennomføres nedleggelser av soningsplasser eller soningstilbud på Vestlandet før Stortinget er forelagt konsekvenser ved en eventuell videreføringen av driften, herunder avdeling Osterøy ved Bergen fengsel».

Partileder Audun Lysbakken (SV) er svært glad for at Ulvsnesøy får en ny sjanse.

– Regjeringen holdt på å skusle bort muligheten til å ta vare på en unik og viktig institusjon med gode resultater, sier Lysbakken.

Laster kart, vennligst vent...

Kontrakten går ut

Kontrakten mellom staten og Stiftelsen Ulvsnesøy skolehjem, som eier øyen, går ut sommeren 2019. Stiftelsen har uttrykt et ønske om å selge øyen for om lag ni millioner kroner.

– Vi har anbefalt justisdepartementet å avvikle avdelingen. Det har de har sluttet seg til, sa direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet i januar.

På fengselsøyen er det mellom 40 og 50 ansatte som passer på 31 innsatte, ni av dem er kvinner.

Peter Christian Frølich

– BEDRAG: Høyres justispolitiske talsmann, Peter Frølich, mener opposisjonen må vise en vilje til å bruke pengene som er nødvendige for å fortsette driften etter 2019.

Foto: Adalheidur Oldeide / NRK

Høyres justispolitiske talsmann, Peter Frølich, er enig i at det gjøres et godt stykke arbeid på fengselsøyen. Han mener derimot at opposisjonspartiene må vise en vilje til sette av penger til å kjøpe øyen i sine alternative budsjetter.

– Slik jeg tolker det har vi mer eller mindre blitt stilt et ultimatum av stiftelsen som eier øyen: Kjøp den eller avvikle fengselsdriften. Et øvre estimat på kostnaden for å kjøpe øyen og drifte den videre, er på 100 millioner kroner.

Et anslag utført av Statsbygg viser at det vil koste inntil 100 millioner å sette byggene på øyen i god stand.

– Når opposisjonen sier til ansatte, innsatte og befolkningen i Hordaland at de ønsker å fortsette driften, bør de vise en vilje til å tildele midlene i alternative budsjetter. Ellers er det bare et bedrag og et tegn på at de leker med monopolpenger, sier Frølich.

Ap-politikeren reagerer på det Frølich seier:

– Stiftelsen som eier øyen har vært tydelige på at avtalen kan fortsette fram til den endelige beslutningen om fengselsstrukturen blir fattet. Jeg reagerer sterkt på at Frølich, det er underlig at en hordalandsrepresentant i så stor grad jobber mot sin egen regions interesser, svarer Grung.

Grung vil vente på konsekvensutredningen før hun vil ta stilling til et eventuelt kjøp av øyen.