NRK Meny

Stengjer Hotell Norge i nær to år

Scandic-kjeden, som tek over drifta av Hotel Norge i Bergen sentrum til hausten, kjem til å stenge hotellet lenger enn planlagd på grunn av renovasjon. Vest24.no skriv at hotellet ikkje vil opna att før våren 2018. Situasjonen ved Hotell Norge er allereie tilspissa, fordi dei 200 tilsette ved hotellet mistar jobben når Scandig tek over drifta.

Hotel Norge
Foto: Tale Hauso / NRK