Stenger delar av Bybanen

Frå og med måndag vert Bybanen stengd på strekninga Råstølen-Flesland på kveldstid. Fram til 21. oktober skal det gå føre seg vedlikehaldsarbeid på strekninga, og det vert stengd mellom klokka 21 og 05. Det vert sett opp buss for bane mellom Lagunen og Bergen lufthamn, og Skyss opplyser at ein bør rekne 25 minutt ekstra reisetid på strekninga.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon