Kaster hundrevis av stemmer i hvert valg

I valg etter valg har hundrevis av stemmesedler gått rett i bosset. – Grenser til at valgresultatet kan annuleres, sier Helsingforskomiteen.

Forhåndsstemmer makuleres i Fjell

RETT I KVERNEN: I går måtte Fjell kommune makulere 116 forhåndsstemmer, fordi de ble levert for sent. Det samme skjer over hele landet.

Foto: Halvor Folgerø / NRK

Omtrent 500 forhåndsstemmer er forkastet etter å ha kommet for sent til mottakerkommunen, viser NRKs ringerunde til 60 norske kommuner.

Alt tyder på at tallet er enda høyere. Men forhåndsstemmer som går i søpla er intet nytt fenomen ved norske valg.

Både ved stortingsvalget i 2009 og kommune- og fylkestingsvalget i 2011, rapporterte to av fem norske kommuner om at de fikk inn forhåndsstemmer for sent til at de ble tatt med i valgresultatet.

Det til tross for at stemmene ble lovlig avgitt i tide før fristen for forhåndsstemming gikk ut.

I 2009 opplyste 314 av Norges 428 kommuner at minst 628 stemmer ikke kom frem i tide. De resterende kommunene svarte ikke på undersøkelsen.

To år senere hadde antallet for sent innkomne forhåndsstemmer steget til rundt tusen.

LES ALT OM STEMMESKANDALEN:

Tre dagar etter valet får mange kommunar framleis stemmer for seint i posten. I Fjell kommune må over 100 stemmer makulerast.

VIDEO: Her må de makulere over 100 stemmer

Kan annullere resultatet

Den norske Helsingforskomité karakteriserer systemet rundt forhåndsstemming som altfor dårlig.

– Dette er et uakseptabelt høyt tall, og det er trolig enda høyere. Hvis en stemme er avgitt innen den fristen som er satt, så skal den telles. Her snakker vi om en systemsvikt, sier Berit Lindeman, som er ansvarlig for Helsingforskomiteens valgobservatørprosjekt.

De organiserte 34 valgobservatører, den største delegasjonen av observatører som var i Norge under mandagens valg.

Lindeman mener at rundt 500 stemmer, som blir annullert uten annen grunn enn at Posten er treg å levere, er i grenseland for hva man kan akseptere i et demokratisk land.

– At stemmer ikke blir talt er veldig alvorlig i prinsipiell forstand. Etter hvert som antallet utalte stemmer vokser, øker den faktiske alvorlighetsgraden, sier hun.

Lindeman minner om at det i enkelte fylker er ørsmå marginer som skiller hvilket parti som stikker av med de siste stortingsmandatene.

Bare i Hordaland er det minst 200 stemmer som må forkastes, grunnet sen levering fra Posten. Også fredag kom det inn stemmer til Bergen, som ble postet og stemplet for én uke siden.

– Valgloven er klar. Har det skjedd uregelmessigheter som skaper tvil rundt resultatet i et valgdistrikt, så skal det annulleres og arrangeres omvalg i det aktuelle distriktet. Dette er i grenseland, mener Lindeman.

Kamp mot klokken

Stemplet valgdagen

STEMPLET VALGDAGEN: Denne stemmen nådde aldri frem i tide.

Foto: Halvor Folgerø / NRK

NRK har fått dokumentasjon på stemmer som ikke rakk tidsfristen mandag kveld, selv om de ble postlagt i god tid. Flere av stemmene ble avgitt bare noen mil fra bestemmelsesstedet i en nabokommune.

I Bergen ligger det nå 47 stemmer på Rådhuset, klar for makuleringsmaskinen. De to siste stemmesedlene kom så sent som fredag formiddag.

– Vi mottar alltid noen for seint, men i år ser det ut til å være flere enn tidlige, sier Elin Solberg som er administrativ leder for valgavviklingen i Bergen.

Hun omtaler dagens ordning, med frist for forhåndsstemming fram til fredag før valget, som en kamp mot tiden.

Protestskriv til departementet

Ordfører og leder for valgstyret i Bergen, Trude Drevland (H), mener situasjonen er uholdbar og lover å ta saken opp med Kommunal- og regionaldepartementet.

– Departementet har vært bevisstløse. Vi lever i en teknologisk verden og det har tatt fem dager å transportere stemmesedler mellom nabokommuner. Dette kan vi ikke akseptere, sier en oppgitt bergensordfører.

Trude Drevland

RYSTET: Ordfører Trude Drevland i Bergen kommune skriver brev til departementet om valgskandalen.

Foto: Bergen kommune

Hun er rystet over at det ikke har vært mer innsats fra departementet for å få ned antallet velgere som har gjort borgerplikten sin til ingen nytte.

– Dette handler om manglende respekt for hver enkelt velger. Alle går med samme høytid til stemmelokalene og alle stemmer skal telle, sier Drevland som har fått med seg resten av valgstyret i byen på å forfatte et brev til departementet.

– Vi kan ikke ha det slik som det har vært ved de siste valgene. Kort og greit, mener Høyre-ordføreren.

Kommunal- og regionaldepartementet, som er ansvarlig for valgavviklingen i Norge, har ikke hatt mulighet til å kommentere denne saken fredag.