Statsministeren besøker Hansadagane

I dag besøkjer statsminister Erna Solberg dei internasjonale Hansadagane i Bergen. Solberg skal mellom anna opna eit delegatmøte - som er det øvste organet i Hansabysamarbeidet - der delegatar frå ulike land møtest. Etterpå skal statsministeren gå gjennom marknaden som ligg på Festningskaien ved Bryggen.