Stadig flere eldre ender som gjeldsslaver

Ubetalte regninger, dyre lån som ikke blir betjent og kredittkortgjeld er ikke lenger noe bare de yngre sliter med. Nå sliter også den eldre garde.

Ei hand held fram eit gullfarga kredittkort

SLITER MED Å BETALE: Stadig flere eldre klarer ikke å betjene gjelden sin. Litt av problemet er at enkelte ikke klarer å tilpasse seg en hverdag med lavere inntekt.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Det er styremøte hos Pensjonistforbundet i Hordaland. Leder Inger Johanne Knutsen viser frem en brosjyre der det tilbys kredittlån for å kjøpe sydentur. En fristelse mange eldre faller for, ifølge Knutsen.

– Når det står at du kan reise nå for så å betale om et halvt år så er det jo klart noen kan la seg friste. Så feilberegner de gjerne kostnadene.

Inger johanne Knutsen (leder for Pensjonistforbundet Hordaland), Magnus Normann

– LETT Å LA SEG FRISTE: Inger Johanne Knutsen og Magnus Normann i Pensjonistforbundet i Hordaland tror de eldre er mer uforsiktige enn før.

Foto: Siri Løken / NRK

Namsfogden ser en endring

Det er nemlig flere og flere eldre som ikke klarer å betjene gjelden sin. Sist uke fortalte NRK om Namsfogdene i Oslo og Bergen som opplever et økende antall saker. Samtidig er det også stadig flere eldre som får problemer med ubetalt kredittkortgjeld.

– Det vi ser en endring på er de som nærmer seg pensjonsalder eller som er pensjonister. De både tar opp mer gjeld og får stadig større utfordringer med å betjene den, sier namsfogd i Bergen, Lillian Borge Bersaas.

– De ser heller ikke konsekvensene av de høye rentene som lånene fører med seg.

I 2003 hadde nordmenn over 67 år i gjennomsnitt 41.000 kroner i gjeld. Ti år senere hadde gjennomsnittet økt med 291 prosent til 162.000 kroner, ifølge SSB.

Gjelden for de eldre over 70 har økt, men er fremdeles lav. De eldste har de største finansielle bufferne, med høye bankinnskudd i forhold til gjeld.

Lillian Borge Bersaas

BEKREFTER TRENDEN: Lillian Borge Bersaas er Namsfogd i Bergen.

Foto: SIRI LØKEN / NRK

– Vanskelig å justere forbruket

Jan Davidsen er leder av Pensjonistforbundet. Han tror mange eldre kanskje har problemer med å justere forbruket sitt når de blir pensjonister.

Når gjennomsnittsalderen i befolkningen øker så får det flere konsekvenser. Mange som er vant til å leve med en god økonomi som yrkesaktive, får nå en annen situasjon som pensjonister.

Likevel blir forbruket ofte videreført, noe som kan føre til at man havner i vanskelige situasjoner.

Atle Lerøy og Jan Davidsen

SER UTFORDRINGENE: Jan Davidsen er leder i Pensjonistforbundet. Her sammen med Atle Lerøy.

Les også: Nordmenn frykter dårligere økonomi

– Ikke som før

Hos pensjonistene i Bergen mener de at de eldres måte å tenke økonomi på har endret seg. Deres foreldre ville aldri ha tatt opp dyre kredittlån på sine gamle dager, slik dagens pensjonister gjør.

– I gamle dager var det jo sånn at du måtte ha betalt ned det lille lånet du hadde før du i det hele tatt tenkte på å ta opp ett nytt, sier Magnus Normann i Pensjonistforbundet i Hordaland.

Pensjonsfellen

100.000 nordmenn er nå i jobb mens de samtidig tar ut hel eller delvis alderspensjon. Pensjon som blir stående i NAV, øker hvert år i takt med økningen i folketrygdens grunnbeløp (G). De siste årene har økningen i G vært høyere enn bankrenten. Pensjon beskattes først når den tas ut.

– Kombinasjonen av høy gjeld og tidlig uttak av pensjon er direkte farlig for folks privatøkonomi. Lånekostnadene kan øke drastisk fra dagens nivå, samtidig som pensjonen er varig lav. Og hvis ektefelle eller samboer dør eller flytter på sykehjem, må den gjenlevende betjene gjelden på enda lavere inntekt, har Agnes Bergo i rådgivningsselskapet Pengedoktoren tidligere uttalt til NRK.