Stadig flere biler tvangsselges

Stadig flere bergensere får nybilen sin tvangssolgt fordi de ikke klarer å betale regningene.

Bil
Foto: unknown

Namsfogden i Bergen har begynt å merke de dårlige tidene. Papirbunkene blir stadig høyere, for det blir stadig færre hordalendinger som klarer å holde kreditorene på en armlengdes avstand.

- Vi merker en generell økning i antall saker, forteller Per Ole Sørensen, seksjonssjef ved Namsfogden i Bergen.

Frem til og med september i år har Namsforgden hatt 148 begjæringer om tvangssalg av løsøre, mot 105 på samme tid i fjor.

- Det meste av løsøre er biler, men også båter, kunst, stereoanlegg og flatskjermer bak benevnelsen, forklarer Sørensen.

Størst økning er det i begjæringer om utlegg, det vil si mislighold av regninger som hovedsakling innkassofirmaer har videresendt til Namsfogden. Hittil i år har fogden hatt 7414 saker, mot 6540 på samme tidspunkt i fjor.

- Prosentvis er dette en relativt stor økning. Man merker dårligere tider på antall saker, men innkassoselskapene merker det først. Det er en viss treghet i systemet sånn sett, sier han og forteller at de derfor forventer enda flere saker i månedene som kommer.

Sparer mindre

At folk sparer mindre og prioriterer forbruk fremfor å sette av penger til uforutsette utgifter, ser han på som en av hovedårsakene til at det er flere saker.

- Hovedvekten av sakene er mislighold av forbrukslån, mot boligglån tidligere. Låneselskapene kaster jo lånene etter en. Klart det er lett å bli fristet, men får man en forutsatt utgift sliter man og snøballen begynner å rulle, sier Sørensen.

Klarer man ikke å betale lånet eller andre regninger, inndrar fogden pengene med tvang. Enten at de pålegger arbeidsgiver å trekke av inntekten din, sperrer kontoen din eller tar pant i eiendeler.

- Vi kan ta pant i alt av aktiva, sier han.

Vi lever over evne

Sparenivået i Norge ligger på samme bunnivå som på slutten av 80-tallet og mange lever over evne, tror universitetsprofessor.

- Noen er overoptimistiske og forventer at økonomien skal vokse inn i himmelen. For eksempel tror de at huset deres skal øke i verdi og dermed tar opp lån og lever på forskudd, sier økonomiprofessor ved Universitetet i Agder, Ellen Katrine Nyhus.

- Eller så planlegger man ikke i det hele tatt, legger hun til som forklaring på den lave sparingen.

Hun mener at det er for enkelt å få kjøpe varer på kreditt i norske butikker.

- En bør innføre større krav om å gjøre en skikkelig kredittvurdering og alle, ikke bare bankene, bør være pliktige til å fraråde låning hvis man ikke har økonomi til lånet, mener hun.