Spør mest på Stortinget

Kjersti Toppe (Sp) er den politikeren som stiller flest spørsmål på Stortinget. – Bent Høie synes jeg maser, sier hordalandspolitikeren og ler.

Kjersti Toppe

TOPPE TOPPER: Med 94 spørsmål er Kjersti Toppe på spørretoppen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

En fersk liste viser at Kjersti Toppe (Sp) fra Hordalandsbenken har stilt 94 spørsmål i løpet av siste stortingssesjon, enten muntlig, skriftlige, interpellasjoner eller spørretimespørsmål.

– Har du fått tilbakemeldinger på at du maser?

– Helse- og omsorgsministeren mener jeg maser. Men Høie var komitéleder da han satt i opposisjon, og var fæl til å stille spørsmål selv. Jeg sier til ham at jeg er godt oppdradd, sier Kjersti Toppe og ler.

Finn din politiker her

Opposisjonens privilegium

Som medlem i helse- og omsorgskomiteen har hun naturlig nok flest spørsmål til helseminister Bent Høie (H).

– Det er en tanke bak alle spørsmålene mine. Å stille spørsmål er det privilegiet vi har, vi som sitter i opposisjon. Og det benytter jeg meg av. Da vi mistet regjeringsmakten, sa jeg på spøk at «nå kan jeg endelig stille spørsmål uten å få kjeft». Så det er det jeg holder på med nå. Å ta opp saker er en måte å påvirke politikken på, sier hun.

Svarene Toppe får i Stortinget, blir brukt som grunnlag for utformingen av Senterpartiets politikk, og å fremme nye forslag.

– Jeg synes det er nyttig i vårt politiske arbeid, sier Toppe.

Spørsmål ble politisk vedtak

Hun trekker frem et spørsmål hun stilte om hvor mange som venter på dagaktivitetsplasser blant hjemmeboende eldre med demenssykdom.

– Jeg fikk til svar at det er 23.000 personer som venter på en slik plass. Her er det altså en kø som ingen snakker om. Ved å få frem dette tallet, kunne vi fremme forslag om å lovfeste plikt til å tilby slike plasser i kommunene. Det ble det faktisk flertall for i Stortinget, forteller Senterpartipolitikeren.

Jeg vet ikke om jeg har fylt opp hele kvoten min, men det er ikke langt unna.

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant (SP)

Kjersti Toppe sysselsetter en del folk i departementene for å få besvart spørsmålene sine. Stortingsrepresentantene har anledning til å stille to spørsmål i uken, i tillegg til spørretimespørsmål.

– Jeg vet ikke om jeg har fylt opp hele kvoten min, men det er ikke langt unna, sier hun.

Tre på topp fra Bergen bystyre

Nummer to på listen er partikollega Geir Pollestad, mens Ruth Grung (Ap) har tredjeplassen. Felles for de tre, er at alle har sittet i Bergen bystyre.

– Så dette med høyrøstede bergensere, det stemmer?

– Vi som har sittet i opposisjon i Bergen bystyre, vet hva det handler om, sier hun og ler.

Da hun først kom inn i bystyret, var Toppe eneste politiker fra Senterpartiet.

– Så helt fra første stund har jeg vært bevisst på å stille hele kvoten med spørsmål og benytte de mulighetene som systemet tillater. Det er det samme jeg gjør nå, sier Toppe.

Juli er spørsmålsfri periode på Stortinget, men fra 1. august er det på 'an igjen.

– Jeg har allerede klar et par spørsmål, sier hun.