Spillbransjen vil løsrive seg fra storebror

420 støttemillioner går til film. Bare 24 går til spillbransjen. – Tiden er moden for en egen støtteordning, mener spillutvikler.

Leder i Rain Games, Peter Meldahl

BRANSJEN ER MODEN: Daglig leder og spilldesigner Peter Meldahl er fornøyd med det NFI har gjort, men mener spillbransjen er moden for en egen støtteordning.

Foto: Markus Vangen / NRK

Mens spillbransjen sitter igjen med brøkdeler, stikker filmindustrien fortsatt av med 95 prosent av potten Kulturdepartementet deler ut hvert år. Fordelingen er det Norsk filminstitutt som står for.

Utfordringene med at NFI deler ut midlene, er først og fremst at de har et tydelig hovedfokus på film, mener sier daglig leder i Rain Games, Peter Meldahl

Film fikk 17 ganger så mye i støtte

Spillindustrien er en av de raskest voksende næringene i verden, og den norske bransjen er millionbusiness. Men mange utviklere er avhengige av statlig støtte for å få startet opp. NRK har tidligere fortalt at veien til de offentlige kronene kan være lang.

Marte Haugsbø i Rain Games jobber.

TAR TID: Det tar tid å lage et dataspill. Skal man starte et nytt selskap må man regne med mye jobb for lite lønn.

Foto: Markus Vangen / NRK

Av de 444 millionene NFI delte ut i 2016, gikk 24 millioner til spillstøtte. Det er 17 ganger så mye i støtte til film enn til spill.

Spilldesigner Meldahl mener ordningen ikke gagner noen av bransjene slik den er i dag. Han mener løsningen er et eget organ for spillbransjen – avskjermet fra NFI.

– De som jobber med spill i NFI har gjort en glimrende jobb, men jeg tror spillbransjen er moden for et selvstendig organ, mener Meldahl.

– Forsøker å løse oppgaven på best mulig måte

Sveinung Golimo i NFI mener på sin side det er flere fordeler ved at filminstituttet deler ut midlene.

Trine Skei Grande

TAR DET VIDERE: Trine Skei Grande inviterte spillbransjen til Stortinget for å høre fra bransjen selv.

Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Vi mener at det er bra at man kan dra veksel på ressursene til Filminstituttet, også når man jobber med spill, sier Golimo, som er avdelingsleder for utvikling og produksjon.

Han viser til at det ikke er NFI selv som har bestemt hvordan fordelingen skal foregå, men at de følger den ordningen som er bestemt fra Kulturdepartementet.

– Vi forholder oss til at vi er tildelt et ansvar fra departementet og vi forsøker å løse det på en best mulig måte.

NRK har vært i kontakt med Kulturdepartementet, som ikke ønsker å kommentere saken.

Venstre vil øremerke millioner til spill

Venstre-leder Trine Skei Grande har en rekke ganger demonstrert at hun ikke sier nei til en spillrunde på mobilen. Forrige uke inviterte Skei Grande norsk spillbransje til Stortinget.

– Spill er kultur, men også en eksportnæring med stort potensial. Vi ville derfor høre fra næringen selv, for å se hvilke tiltak vi kan iverksette, sier Skei Grande til NRK.

Meldahl deltok selv i møtet og er glad for at bransjen som helhet ble invitert.

– Vi ble hørt, og vi er glade for å sette politikere inn i våre utfordringer, men dette var en høring. Vi får se om der faktisk skjer noe over tid, sier Meldahl.

Mandag la Venstre frem sitt alternative forslag til statsbudsjett. Partiet ønsker å øremerke fem millioner kroner i støtten til Filmfondet til dataspill.