Sperring oppheva

I Kjevikdalen i Lindås er brannvesenet ferdig på staden. Batteriet som brann er teke hand om og sperringane er oppheva. Det er ingen utslag på gassmålingane som er gjort.