Sperrer av rundt legevakten

Politiet opplyser at de har sperret av et område foran Bergen legevakt etter funn av mistenkelig gjenstand.

Laster Twitter-innhold