Sparket rådmann søker samme jobb i nabokommunen

For en knapp måned siden måtte Ingebjørg Vamråk gå på dagen som rådmann i Fedje. Nå kan hun bli rådmann i nabokommunen Austrheim.

Ingebjørg Vamråk

– LITT UHELDIG: – Når det er mye å ta tak i, så blir det endringsslitasje. Det er helt naturlig. Så var jo måten ting skjedde på litt uheldig. Men når det først stokket seg litt, synes jeg vi landet det greit, sier Ingebjørg Vamråk om den plutselige avgangen som rådmann i Fedje kommune.

Foto: Ingelin Holen

– Jeg har søkt jobben som rådmann i Austrheim kommune, bekrefter Ingebjørg Vamråk overfor NRK.

Lederrekrutteringsselskapet Visindi mottok tirsdag kveld Vamråks CV, attester og søknadsbrev.

– Jeg finner jobben forlokkende, og synes Austrheim er en spennende kommune. Mer om hvorfor jeg ønsker jobben, vil jeg si til ansettelsesutvalget i Austrheim, sier Vamråk om motivasjonen for søknaden.

8. mai vedtok politikerne på Fedje i lukket møte å avsette rådmann Ingebjørg Vamråk med umiddelbar virkning. Hun fikk ingen begrunnelse, men da Vamråk og ordfører Stian Herøy senere ble enige om en endelig sluttavtale, oppga de «endringsslitasje» som årsak i en felles pressemelding.

– Etter det som skjedde svært nylig på Fedje, hva får deg til å søke en ny rådmannsjobb så raskt?

– Først og fremst fordi jeg liker å jobbe med komplekse problemstillinger, der man må ta mange hensyn. Og er det én ting jeg brenner for, så er det demokrati. For meg er dét det mest ultimate; å kunne kombinere ledelse med det å jobbe med demokrati, sier Vamråk.

Per Lerøy

VIL HA EN GOD LEDER: – Det vi ønsker, er en god leder, som kan dra med seg organisasjonen til å jobbe sammen for blant annet å få kommunen ut av Robek-listen, sier Austrheim-ordfører Per Lerøy om den kommende rådmannsansettelsen.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Ikke urolig for lederstil-påstander

I forrige uke tok Fedje-saken en ny vending, da konstituert rådmann Øyvind Tolleshaug fortalte NRK at han hadde truet med at han ville slutte som teknisk sjef dersom Vamråk ikke ble sparket.

– Hvordan ser du nå på det som skjedde på Fedje, med avsettelsen og senere sluttavtalen?

– Jeg står hundre prosent bak det som står i pressemeldingen, som også ble godkjent av kommunestyret da de vedtok sluttavtalen. Når det er mye å ta tak i, så blir det endringsslitasje. Det er helt naturlig. Så var jo måten ting skjedde på litt uheldig. Men når det først stokket seg litt, synes jeg vi landet det greit.

– Flere i Fedje kommune skal ha ment at lederstilen din var for tøff. Er du redd for at det kan være til hinder for å få jobben i Austrheim?

– Nei, og det er også godt tilbakevist i den felles pressemeldingen i forbindelse med sluttavtalen, så jeg er ikke urolig for det.

– Kan ikke bomme på ansettelsen

– Hvis du får jobben, vil du jobbe for sammenslåing av Austrheim og Fedje?

– He-he. Det vet du at jeg ikke kan svare på. Jeg ønsker ikke å ha noen mening om det overhodet. Jeg har jobbet for Fedje kommune, og gjort alt jeg kan for at kommunen skal være rustet til å bestå som egen kommune, sier Vamråk.

Fedje hadde ved inngangen til året 587 innbyggere. Øyen ble utskilt fra nettopp Austrheim da den ble selvstyrt i 1947. Fedje signerte i 2016 en intensjonsavtale om å diskutere sammenslåing med syv andre nordhordlandskommuner, men diskusjonene endte til slutt med at kun Lindås, Radøy og Meland går sammen.

Uten sentrale tvangssammenslåingsvedtak ligger dermed både Austrheim og Fedje an til å bestå som egne kommuner i overskuelig fremtid. Austrheim sliter økonomisk, og ordfører Per Lerøy sier kommunen «ikke har råd til å bomme» på den kommende rådmannsansettelsen.

Ingebjørg Vamråk og Kjetil Lundberg

SIGNERTE SLUTTAVTALE: Ingebjørg Vamråk signerte 24. mai med bistand fra advokat Kjetil Lundberg en endelig sluttavtale med Fedje kommune. Avtalen gir Vamråk 13,5 måneders etterlønn, og hun har ikke noe forbud mot umiddelbart å ta seg nytt arbeid.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Skal behandles som alle andre

Søknadsfristen går ut onsdag. Lerøy reagerer med overraskelse når NRK opplyser at Ingebjørg Vamråk tirsdag har sendt inn sin søknad.

– Vil påstandene fra Fedje om en tøff lederstil påvirke hvordan dere vurderer søknaden hennes?

– Det vi ønsker, er en god leder, som kan dra med seg organisasjonen til å jobbe sammen for blant annet å få kommunen ut av Robek-listen. Vi har også sagt at vi trenger en som kan økonomi, og en som har kommunal erfaring, sier Lerøy, før han understreker at han ikke har noe negativt å si om den tidligere Fedje-rådmannen.

– Jeg kjenner ikke veldig godt til henne, men har møtt henne gjennom regionrådet i Nordhordland, og har på ingen måte noe dårlig inntrykk av henne. Så hun skal behandles på lik linje med alle andre, fastslår Lerøy.

Ansettelsesrådet i Austrheim, som blant andre består av de politiske partienes gruppeledere, møter fredag ettermiddag Visindi for første vurdering av søkerlisten.