Normal

Sparebanken Vest kutter 100 årsverk

Sparebanken Vest skal kutte 100 årsverk i løpet av 2016. I tillegg blir ni filialer lagt ned, sju av dem i Hordaland.

Sparebanken Vest

NI FILIALER LEGGES NED: Sju av dem ligger i Hordaland.

Foto: Torbjørn Fardal / NRK

Det er kontorene på Manger, Mastrevik, Ågotnes, Sund, Fitjar, Dale og Samnanger som blir lagde ned, opplyser banken. Kontorene i Selje i Sogn og Fjordane og Hinna i Rogaland blir også rammet av innsparingene.

Årsaken til nedbemanningen er at behovet for bankfilialer har blitt mindre, mens det er økt vekst i bruk av mobilbank og andre digitale tjenester, skriver Sparebanken Vest i en pressemelding.

Brukes av få kunder

Ser vi på de tre siste månedene i fjor, så var det bare fem prosent av våre personkunder som var innom bankfilialene, sier informasjonssjef, Lars Ove Breivik.

Lars Ove Breivik

STERK NEDGANG: Informasjonssjef Lars Ove Breivik sier kundene i Sparebanken Vest bruker filialene stadig sjeldnere.

Foto: Sparebanken Vest

– Samtidig har vi hatt en nedgang i manuelle transaksjoner, det vil si at folk går i filialene for å betale regninger eller få utført andre tjenester, på 78 prosent i fjor. Derfor er behovet for å besøke er bankkontor fysisk etter hvert blitt veldig liten for de fleste av oss.

Banken har 35 filialer igjen etter rasjonaliseringen. Med disse kuttene er halvparten av bankens filialer lagt ned i løpet av fem år. I samme tidsrom har antall innlogginger i
mobilbanken økt fra null til over 14 millioner i 2015.

– Kuttene på 100 årsverk vil skje både ved filialene som legges ned og i administrasjonen ved hovedkontoret i Bergen, sier Breivik.

Fire hovedårsaker

Utover at filialene blir mindre brukt av kundene er det ytterligere tre årsaker til innskrenkningene.

– Vi har også fått strengere reguleringer fra finanstilsynet i forhold til kapitalkrav, så er det den stadig hardere konkurransen mellom bankene og til slutt makroøkonomien på Vestlandet, som gjør at vi r nødt til å se på kostnadene.

– Det vi nå gjør er å omfordele bankens ressurser, sier Lars Ove Breivik.

Tett dialog

Banken vil i tiden fremover mot sommeren ha en tett dialog med de ansattes organisasjoner for å gjennomføre prosessen på en mest ryddig måte.