Spankulere

Å spasere på en spesiell måte

"Spankulere" betyr å gå på en spesiell måte. I noen dialekter betyr det å gå stivt og stramt og stolt - i andre nesten det motsatte, å gå på en slentrende måte.

Ordet har sin opprinnelse i verbet "å spanke", som finnes i flere norske dialekter, og som nettopp betyr å spasere stivt og stolt. "Å spanke" har igjen sammenheng med verbet "å spenne" - å strekke ut og trekke sammen, f.eks, å spenne et tau.