Spanderer vaksiner på russen – men ikke til dem som går på privatskole

Fylkeskommunen betaler for å vaksinere skoleelever mot smittsom hjernehinnebetennelse. Men rundt 1000 elever på private skoler får ikke tilbudet.

Elever ved St. Paul Gymnas

– FORSKJELLSBEHANDLING: Elever ved St. Paul Gymnas mener forslaget om å gi gratis vaksine bare til elever ved offentlige skoler er et tilfelle av forskjellsbehandling. F. v: Benjamin Otto Hatlebakk, Tobias Sandvik, Anna Cornelia Otto Hatlebakk.

Foto: Vilde Ulsten / NRK

– Vi blir forskjellsbehandlet fordi vi betaler for å gå på skole, sier Anna Cornelia Stausberg, som er avgangselev ved privatskolen St. Paul Gymnas i Bergen.

Hun og medelevene reagerer på at Hordaland fylkeskommune ikke vil spandere vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for de avgangselevene som går på private skoler.

– Vi bør bli beskyttet på lik linje med offentlige skoler, mener medelev Benjamin Otto Hatlebakk.

1,2 millioner kroner

I januar i år fortalte fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) at hun ville gi gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse til alle avgangselever ved videregående skoler i fylket.

– Det er ingenting som har preget meg mer enn russ som får alvorlige mén i russetiden. Jeg vil bidra til at vi får en annen utvikling, sa hun.

I budsjettfremlegget som kom i oktober er det satt av 1,2 millioner kroner til vaksinene. En vaksine koster 400 kroner. Men, fylkeskommunen foreslår altså å kun betale for vaksinene til elever ved offentlige skoler.

– Vi syns det er grovt urettferdig og reagerer sterkt på at fylkeskommunen velger å forskjellsbehandle elevers helse. Også våre elever er en del av fylkeskommunen. Dette er å gå for langt, sier rektor ved St. Paul Gymnas, Petter Jessing.

Anne Gine Hestetun, fylkesordførar i Hordaland

VIL IKKE UTTALE SEG: Fylkesordfører Anne Gine Hestetun, som har fremmet forslaget om gratis vaksine til alle avgangselever, vil ikke uttale seg om saken mens den er i forhandling.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Forhandler om budsjettet

Da fylkesordføreren kom med forslaget tidligere i år uttalte hun at «det aller viktigste er at ungdommene vaksinerer seg, uavhengig av størrelsen på lommeboken deres».

Nå sier Hestetun at hun ikke ønsker å uttale seg om saken så lenge den er i forhandling. Partikollega Emil Gadolin sier vaksinespørsmålet er en del av budsjettforhandlingene frem mot fylkestinget i desember. Saken blir diskutert denne uken.

– Vi jobber med å prøve å finne løsninger som alle kan stå bak og som får flertall i fylkestinget.

Malin Winther

GRATIS: Fjorårets russekull i Bodø fikk vaksinen gratis av kommunen.

Foto: Gisle Forland / NRK Nordland

– Ikke våre elever

Tor Andre Ljosland (KrF) på fylkestinget reagerer også på at private elever ikke får påspandert vaksinen. Han mener fylkeskommunen må ta ansvar for alle.

– Det er viktig at alle, både de i private skoler og de som har droppet ut av skolen, får tilbud om en så viktig vaksine, for å forhindre smitte, sier Ljosland.

Fylkesdirektør for opplæring i Hordaland, Svein Heggheim, sier privatskolene ikke er «vårt ansvarsområde».

– Det er ikke våre elever i økonomisk forstand. Vi har drift av 34 offentlige skoler og det er de vi har medberegnet i denne omgang. De private skolene får separat bevilgning fra statsbudsjettet, sier han.

Forstår du at de føler seg forskjellsbehandlet?

– Nei, disse skolene har et selvstendig ansvar for elevene sine. Det er en rekke service vi driver mot offentlige skoler som ikke gjelder de private, sier han.