Sp og SV varsler omkamp om nedlegging av akuttkirurgien ved Odda sjukehus

– Vi frykter dette kan bli starten på slutten for sykehuset, sier Kjersti Toppe. – Norske politikere må innse at vi styrer Norge, ikke Danmark, sier Audun Lysbakken.

Odda sjukehus aksjon

– ODDA BLIR IKKE SATSET PÅ: – Vi må bygge opp kompetanse på små sykehus, slik for eksempel Helse Bergen har gjort ved sykehuset på Voss. Odda blir ikke satset på i samme grad, sier SV-leder Audun Lysbakken. Bildet er fra en tidligere demonstrasjon utenfor Odda sjukehus.

Foto: Tale Hauso / NRK

Tirsdag ble det kjent at administrerende direktør i Helse Fonna, Olav Klausen, anbefaler helseforetakets styre å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus.

Tusenvis av demonstranter har flere ganger vært samlet i kommunen med kun 7000 innbyggere for å si tydelig ifra om at de vil beholde akuttkirurgien. De blir altså ikke hørt av direktøren, men nå kan de få hjelp på Stortinget.

Demonstrasjon Odda sjukehus

STORE DEMONSTRASJONER: Folket i Odda har demonstrert mot nedlegging av akuttkirurgien i flere omganger. I forbindelse med folkemøtet i regi av Helse Fonna 16. februar var minst tusen personer møtt opp.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Kan bli starten på slutten

– Senterpartiet vil ta dette opp på Stortinget hvis styret ikke vil videreføre akuttfunksjonen. Vi frykter dette kan bli starten på slutten for Odda sjukehus. De er nødt til å ha den kirurgiske kompetansen dersom det skal være trygghet i tilbudet, og dersom fagmiljøet skal ha bærekraftig bredde, sier Kjersti Toppe til NRK.

Hun reagerer på den administrerende direktørens argumentasjon.

– Det er oppsiktsvekkende rent faglig sett. Han argumenterer ikke med at behovet for øyeblikkelig kirurgisk hjelp blir mindre i Odda-området, men med at det blir for få kirurger i Norge. Det blir feil. Nedleggelse betyr at folk i Odda-området ikke engang får beredskap for kirurgisk stabilisering og vurdering ved akutte hendelser, slik traumeplanen sier at alle skal ha innen 45 minutter, sier Toppe.

Kjersti Toppe

TAR SAKEN TIL STORTINGET: Senterpartiets Kjersti Toppe.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Politisk ansvar

Ved sykehusene i Gravdal, Narvik og Flekkefjord kan det ifølge Toppe bli gjort lignende vedtak i nær framtid. Toppe mener man ut fra helseminister Bent Høie (H) sin Nasjonal helse- og sykehusplan ikke kan bruke manglende kirurger som argument for nedleggelse.

I en kronikk hos Nationen tirsdag kaller Toppe Høyres, Frps og Venstres flertallsvedtak i saken om sykehusplanen «lureri satt i system», fordi man har overført makt til helseforetakene.

Styret i Helse Fonna skal behandle saken om Odda sjukehus 7. mars. Dersom de følger direktørens innstilling, blir det altså omkamp i Stortinget.

Toppe peker på at behovet for akuttkirurgi i Odda ikke er svekket, og at argumentet med kirurgmangel ikke holder.

– Det er et politisk ansvar å sørge for at legene utdanner seg i tråd med pasientene sitt behov, sier Toppe.

Støttes av SV

På Stortinget vil Toppe få støtte av SV, som mener helseministeren gjemmer seg bak byråkratiet.

Audun Lysbakken

VIL KJEMPE FOR ODDA: SV-leder Audun Lysbakken.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Dette kan ikke være en sak som styret i Helse Fonna skal avgjøre. Det er et veldig politisk spørsmål, og jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å hjelpe til med å mobilisere for at akuttkirurgien i Odda blir opprettholdt, sier Audun Lysbakken til NRK.

Lysbakken mener heller ikke kirurgmangel er noe godt argument.

– Vi trenger en politikk for å i større grad dele funksjoner og bygge opp kompetanse på små sykehus. Norske politikere må innse at vi styrer Norge, ikke Danmark, og at den «idealfordelingen» man legger opp til ikke tar hensyn til de store avstandene vi har her, sier Lysbakken.