NRK Meny
Normal

Ønsker et økologisk folkestyre

Miljøpartiet De Grønne sin talsperson Sondre Båtstrand vil avvikle kull- og oljeutvinningen.

Sondre Båtstrand
Foto: MDG

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– Verdighet i eldreomsorgen og psykisk helsevern. Vi trenger å kombinere desentraliserte lavterskeltilbud i første linje, som helsesøstre- og -brødre på skolene, med spesialististhelsetjenester. Det er viktig at vi lytter både til pasientene og pårørende, og at begge disse gruppene slipper til i beslutningsprosesser som angår dem.

– Miljøpartiet De Grønne ønsker en grundig revurdering av helseforetaksmodellen og bruken av stykkprisfinansiering. Mennesker med demens må gis et mest mulig fullverdig liv. Dette kan oppnås ved små, skjermede enheter, enten i et bokollektiv eller i sykehjem. De ansatte må bli flere og gis spesialutdanning for denne type omsorg.

Mer støtte til kollektivtransport

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– Vi må få bilister over på føtter, sykkel, bybane, buss og tog. Staten må finansiere dobbeltspor på togstrekningen Bergen-Arna, og ikke gi noen støtte til en biltunell gjennom Ulriken. Støtten til kollektivtransport må bli økt kraftig, for å få billigere, bedre og hurtigere tilbud. Staten må kreve tilbake midlene til kollektivfelt på Flyplassvegen, som i dag er sambruksfelt 2+ med dårlig uttelling for kollektivtrafikken. Lokalt må Bergen etablere flere kollektivfelt, samt rushtidsavgift kombinert med gratis buss i rushtiden.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?
– Jeg vil lytte til lokale meninger, og la hensyn til naturverninteresser veie tungt. Det betyr økt bruk av jord- eller sjøkabel i konfliktområder og i områder der det kan redusere belastningen på natur- og friluftsverdier

Vil tillate fildeling

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?
– Miljøpartiet De Grønnes langsiktige og solidariske perspektiv, med grunnleggende solidaritet med medmennesker, dyr og natur, i nåtid og fremtid.

– Det trengs et parti på Stortinget som konsekvent kjemper for en grønnere politikk, som våger å prioritere energisparing og fornybar energi, som vil avvikle olje-, gass- og kullutvinningen, gjøre land- og sjøbruk økologisk, forby pelsdyroppdrett og tillate fildeling. Et parti som ikke står fast i fortidens løsninger, men ser fremover for et økologisk folkestyre.

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?
– Grønne arbeidsplasser med omsorg for medmennesker, dyr og natur. Penger og arbeidskraft som blir brukt til å forlenge avhengigheten av fossil energi, må bli brukt på energisparing og fornybar energi. Jeg vil arbeide for flere arbeidsplasser innen økologisk landbruk, og styrke kystfiskeriet på bekostning av oppdrettsnæringen og trålere.

«Grønn politikk»

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?
– Vilje til å samle seg om gode, grønne løsninger.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?
– Jeg vil samarbeide med alle partier og politikere på Stortinget for å få gjennomslag for grønn politikk.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?
– Det vil være det partiet som i størst grad avviser grønne forslag. Jeg vil ikke utelukke noen partier fra samarbeid allerede nå.