NRK Meny

Solvik-Olsen på Voss

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok i dag på markeringa av at Vegtilsynet er fristilt frå Statens vegvesen, og organisert direkte under Samferdselsdepartementet. Markeringa fant stad i Voss kulturhus. – Dette betyr at vi blir eit eige forvaltningsorgan. Vi får litt fleire oppgåver og litt fleire tilsette, seier direktør i Vegtilsynet, Trude Tronerud Andersen.

Ketil Solvik-Olsen
Foto: Vegtilsynet

Siste video

Hjemmesykepleien i Bergen bytter nøkler med elektronisk lås.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.