NRK Meny

SØKER GJENNOM BYGGET:

Brannvesenet har no lokalisert brannen i eit lagerbygg i Damsgårdsveien. – Vi har kontroll på situasjonen, seier vaktkommandør Arne Rikstad. Bygget er ikkje i bruk, men frå før av er det kjent at det nokon gonger oppheld seg personar der. – Røykdykkarar søkjer gjennom bygget no, men vi har førebels ikkje funne nokon.

Siste video

Se 30 timers sending oppsummert på 63 sekunder.
Programleiar: Jan Børge Leirvik