– De små taper på å stå alene

På Fitjar kommer nei-flertallet til å koste innbyggerne flesk. – Jeg er bekymret for dem, sier øynabo og stortingsmann Helge André Njåstad. Her er tallene som viser hvorfor.

Helge André Njåastad (Frp) utenfor Stortinget

BEKYMRET FOR SMÅKOMMUNENE: – Jeg har prøvd å få frem at noen rammebetingelser har endret seg og det ikke vil være like mye penger å hente for småkommunene i fremtiden, sier leder av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad (Frp).

Foto: Andrea Øien Sæverud / NPK

Innbyggerne i Fitjar kommune i Sunnhordland sa denne uken nei til å slå seg sammen med storebror Stord, som ligger på samme øya. Åtte av ti fitjarbuer ønsker å forbli selvstyrte.

I Nordhordland sier fem av åtte ordførere nei til storkommuner.

Regjeringspartiene og Venstre i Stortinget har inngått en avtale om nytt inntektssystem for kommunene. Det gamle systemet belønnet kommuner som valgte å stå alene, nå belønner regjeringen de som slår seg sammen.

Her er tallene som viser at dette vil bli kostbart for de små kommunene:

Laster innhold, vennligst vent..

Sanner: – Lønnsomt å være flere

Samnanger, Granvin og Fitjar i Hordaland vil alle få mellom 1500 og 2000 kroner mindre i inntekt per innbygger.

– Jeg er glad for at det nå er flertall for endringer som gjør det mer lønnsomt for kommuner å gå sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en presseuttalelse.

Nabokrangel

Leder av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad (Frp) mener «fitjarbuene er mer opptatt av å så poteter enn å se mulighetene.»

Varaordfører og gruppeleder i Arbeiderpartiet på Fitjar, Agnar Aarskog, slår tilbake.

– Vi sår poteter på våren hvert år og det er viktig, selv om det er langt mindre enn før. Bøndene på Fitjar er hedersfolk. Jeg må si at det vitner om mangel på respekt og folkeskikk at han kan si noe slikt! Det er viktig at vi ikke snakker ned hverandre,

Aarskog minner om at Sunnhordland, inkludert Fitjar og Njåstads hjemkommune Austevoll, har mange gründere og gode bedrifter som har gjort det godt.

– På Fitjar har vi både tegnet og bygget båter for austevollingene. Jeg er sikker på at vi skal klare oss helt fint, sier Aarskog.

Kommunesammenslåing

SA NEI: På Stord vil et klart flertall slå seg sammen med Fitjar, mens fitjarbuene sier like klart nei.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Beklager utspill

Njåstad innrømmer at han har stukket hånden inn i et vepsebol.

– Jeg ønsker ikke å si noe negativt om naboene i sør, men jeg fikk et spørsmål fra BT om hva som er kulturforskjellene på kommunene. Jeg pekte da på at det er en liten forskjell på Fitjar og Austevoll, der førstnevnte er landbruksbasert og den andre er et fiskersamfunn. Det betyr ikke at en modell er bedre enn den andre, men kanskje søker man mer det trygge i Fitjar enn andre plasser. Jeg ser ikke noe negativt i å gjøre det på den måten, sier Njåstad.

Når det gjelder inntektsmodellen er Njåstad klar på at Fitjar nå må finne andre finansieringsmåter:

– Jeg har prøvd å få frem at noen rammebetingelser har endret seg og det ikke vil være like mye penger å hente i fremtiden. Jeg er bekymret for Fitjars mulighet til å levere gode tjenester med mange millioner kroner mindre i potten. Men de har sikkert en plan for dette, sier Helge André Njåstad.