NRK Meny
Normal

Låg straumpris gjev småkraft-krise

Mange planar om nye småkraftverk blir lagt på is på grunn av den låge straumprisen. – Dei som har bygd slit med å tene inn investeringa, fortel Rein Husebø i selskapet Småkraft.

Småkraftverk

MANGE LEGG VEKK PLANANE: Mange som har konsesjon til å byggje kraftverk legg vekk planane. I elva Gjøno i Fusa er røyra til det nye småkraftverket nesten på plass. Her håpar kraftlagsdirektøren at kraftverket vert ei god investering på lang sikt.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– På fem år så har det gått frå super optimisme til betydeleg nøktern stemning når det gjeld val av prosjekt, seier Bernt Grimstvedt i det lokale kraftlaget i Fusa.

Kraftlagsdirektøren er ein av mange som merkar at stemninga kring småkraftverka har snudd heilt. Økonomien har kollapsa, og årsaka er at straumprisen er venta å halde seg låg i mange år.

fusa

USIKKERT: Bernt Grimstvedt i det lokale kraftlaget i Fusa seier at utbygging av småkraftverk har gått frå super optimisme til betydeleg nøktern stemning.

Foto: Oddgeir Øystese

Utbyggar risikerer store tap

– Vi er usikre på korleis det blir framover, mange av dei som har bygd tidlegare slit kraftig økonomisk no, seier Rein Husebø som er sjef i Småkraft, eit selskap som driv mellom anna Tveitaskaret kraftverk i Øvre Hålandsdalen i Fusa.

Dei merkar priskollapsen, men det er verst for grunneigarar som på eiga hand har gjort store investeringar i småkraftverk.

– Det er folk som har bygd småkraftverk med 100.000 kroner i eigenkapital og 50 millionar i gjeld, og det er klart at med den gjelda så går det rett i botn, seier Husebø.

Risikerer å gå med tap

Mange som har konsesjon til å byggje kraftverk legg bort planane, og mange av dei som allereie har bygd risikerer å gå med tap. I elva Gjøno i Fusa er røyra til det nye småkraftverket nesten på plass. Her kan Grimstvedt berre håpe at dette kraftverket vert ei god investering på lang sikt.

Småkraftverk Fusa

RISIKERER STORE TAP: Straumprisen øydelegg for småkraftverk og mange planar om nye kraftverk blir lagt på is.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Styret i Fusa kraftlag avslo å delta i nye prosjekt. Lønnsemda er dårleg i alle fall på kort sikt og vi ønskjer ikkje å ta altfor stor risiko, seier Grimstvedt.

Strengare krav

NVE skal i løpet av sommaren finne ut kor mange konsesjonar som ikkje vert brukt. Det er truleg mange på grunn av lågare priser og at bankane er strengare på krava til eigenkapital.

– Om du ser på Europa så treng vi å kvitte oss med kullkraftverk og forureinande kraft. I det store perspektivet, så treng vi meir fornybar energi, seier Husebø.

Siste video

13 lam rømde då bilen dei vart frakta med kolliderte. Dyretransporten fekk ein brå stopp og sauene stakk til skogs.
 Programleder Mariann Reikerås