NRK Meny
Normal

Slik svarer politiet på Thunes kritikk

Visepolitimesteren i Bergen slår tilbake mot Ola Thunes kronikk på NRK.no. – Vi prioriterer etterforskning av alvorlig kriminalitet høyt.

Gunnar Fløystad

SVARER: Gunnar Fløystad er visepolitimester og sjef for retts- og påtaleenheten i Hordaland politidistrikt.

Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Jeg tror vi må få be om forståelse for at vi ikke deler disse oppfatningene.

Visepolitimester Gunnar Fløystad

I en kronikk på NRK Ytring retter tidligere privatetterforsker og Kripos-topp Ola Thune sterk kritikk mot ledelsen av politiet i Bergen. Det skjer i kjølvannet av dødsfallet til åtte år gamle Monika Sviglinskaja i Sund.

NRK har bedt ledelsen av Hordaland politidistrikt svare på kritikken, og på alle punktene i Thunes kronikk.

Gunnar Fløystad er sjef for retts- og påtaleenheten og visepolitimester, og har forfattet dette svaret.

– Deler ikke oppfatningene

Fløystad sier ledelsen på politihuset i Bergen ikke kjenner seg igjen i karakteristikkene fra Thune.

– Jeg tror vi må få be om forståelse for at vi ikke deler disse oppfatningene. For et politidistrikt som behandler mer enn 30000 straffesaker i året, så vil det naturlig nok være slik at vi i noen vil trå feil.

– Samtidig er det viktig for oss å presisere at vi prioriterer etterforskningen av den alvorlige kriminaliteten høyt. Det er en kjent sak at vi også har fått mye positiv omtale for at vi gjør nettopp det, og har mange dyktige medarbeidere som hver dag gjør en formidabel jobb.

– Vi har dessuten pågående prosesser for å bli bedre ved å samle viktig spisskompetanse innen etterforskning og påtale i samme enhet, nettopp for å dyrke tette og gode samhandlingsrutiner, skriver Fløystad i sitt svar.

Vil kommentere få saker

Thune viser til en rekke kjente drapssaker i Hordaland, som Åsane-drapet og Lindås-drapet. Gunnar Fløystad vil i liten grad gå inn på disse.

– Kritikken som rettes mot oss i enkeltsaker er vanskelig å kommentere. Dels fordi det foreligger dom i sakene, og dels fordi politiet har et regelverk å forholde seg til.

For øvrig er det viktig for oss å få sagt at vi faktisk kan si at vi i Hordaland politidistrikt har en rekke flinke medarbeidere.

Gunnar Fløystad

– For påstandene knyttet til blant annet "Lindås-drapet" viser vi til at det foreligger en rettskraftig dom etter behandling både i tingrett og lagmannsrett.

I saken om Trine Frantzen brukte politiet flere måneder på å sette i gang drapsetterforskning etter Os-kvinnens forsvinning.

– Vi er enige i at etterforskningen i "Trine Frantzen- saken", særlig i initialfasen i 2004 var mangelfull. Det viste også den interne evalueringen. I ettertid har distriktet brukt mye ressurser i forsøk på å komme til bunns i saken. Et resultat av evalueringen var dessuten at vi endret våre rutiner i savnetsaker, uttaler Fløystad.

– Siden det i straffesaken mot Berge Gerdt Larsen foreligger dom i Bergen tingrett som domfelte har anket, og det er berammet hovedforhandling for lagmannsretten, ser vi det ikke riktig å kommentere påstandene rundt denne.

– Viktig å se fremover

– For oss er det viktig å se framover, heller enn å skue mange år tilbake i tid, sier Fløystad i sin uttalelse.

– For øvrig er det viktig for oss å få sagt at vi faktisk kan si at vi i Hordaland politidistrikt har en rekke flinke medarbeidere, som jobber iherdig og med høy integritet med det for øye å oppklare straffesakene de har ansvaret for.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik