Svindlarar utgjev seg for å vera seriøse selskap for å lura til seg personleg informasjon
Foto: NRK
Svindlarar som utgjev seg for å vera eit seriøst firma, framstår gjerne svært truverdige. Ei stund. Dei som utgav seg for å vera Coop denne veka, laga ei spørjeundersøking om produkta som kjeda sel.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon