NRK Meny
Normal

Slik påvirker luftforurensningen helsen din

Les rådene fra helseetaten, og hvor helsefarlig luft du risikerer å puste de neste dagene.

Dårleg luft i Bergen

PASS DEG: Generelt bør du vurdere din utendørsaktivitet i områder med høy luftforurensning de neste dagene, råder helseekpertene. Noen grupper trenger ikke å bekymre seg, andre bør ta forholdsregler.

Foto: Ingfrid Berge Fossåskaret / NRK

Bergen kommune opplyste tirsdag ettermiddag at de innfører datokjøring allerede fra onsdag. Årsaken til innstrammingen er dårlig luftkvalitet og hensynet til folks helse.

Dette til tross for at man kun har vært innom rødt nivå kun i korte perioder. Rødt er nest farligste av totalt fire faregrader.

 • NO2 (nitrogendioksid) og svevestøv kommer fra biltrafikk og vedfyring.
 • Forurensningen er størst i de lavereliggende områdene og avtar i høyden.

Etat for helsetjenester har i den forbindelse sendt ut sine helseanbefalinger, som du kan lese i sin helhet nedenfor.

LES OGSÅ: Datokjøring i Bergen fra onsdag

Disse rammes ikke

Nivået på forurensing markeres med ulike fargekoder som sier noe om helserisikoen. Etat for helsetjenester i Bergen kommune har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet noen råd til byens befolkning for de ulike varslingsklassene.

 • Friske barn og voksne vil ikke ta skade av kortvarige, høye nivå av NO2-forurensing.
 • Friske barn i skoler og barnehager kan trygt oppholde seg utendørs.

nettsiden luftkvalitet.info får du vite hvordan luftkvaliteten er akkurat nå. De nærmeste dagene viser prognosene at Bergen vil få moderat, altså oransje farenivå.

Mann nyser

IKKE LIVSFARLIG: Alle friske mennesker vil kunne oppleve irritasjonssymptomer når de blir eksponert for høye forurensingsnivåer der de bor eller oppholder seg. Slik plager er ubehagelige, men ikke farlige.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Her er de fire nivåene

Grønn (lite forurensing): Liten eller ingen helserisiko.

Oransje (moderat forurensing): Moderat helserisiko.

 • Helseeffekter kan forekomme hos enkelte astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt personer med alvorlige hjerte- og karsykdommer.
 • Utendørs aktivitet kan anbefales, men allergikere, astmatikere og andre med luftveislidelser (KOLS, bronkitt, lungebetennelse osv.) bør vurdere sin aktivitet i områder med høy luftforurensning.
 • Opphold på og ved de mest trafikkerte knutepunktene som eksempelvis Danmarks plass og bussterminalen i Loddefjord over litt lengre tid (mer enn 1 time), vil kunne gi irritasjon fra slimhinner/luftveier.

Rød (høy forurensing): Betydelig helserisiko.

 • Helseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt personer med alvorlige hjerte- og karsykdommer.
 • Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene. Allergikere bør også unngå å oppholde seg utendørs ved høy luftforurensing.
 • Alle friske mennesker vil kunne oppleve irritasjonssymptomer når de blir eksponert for høye forurensingsnivåer der de bor eller oppholder seg. Slik plager er ubehagelige, men ikke farlige.

Lilla (svært høy forurensing): Alvorlig helserisiko.

 • Følsomme grupper i befolkningen kan få alvorlige helseeffekter. Luftveisirritasjoner og ubehag kan forekomme hos friske personer.
 • Personer med hjerte/kar- og/ eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.
 • De som har en hjerte/kar sykdom, KOLS eller astma, har økt risiko for å forverre sykdommen.
 • Allergikere vil kunne oppleve kraftigere symptomer fra luftveiene.

Generelt bør du vurdere din utendørsaktivitet i områder med høy luftforurensning.

LES OGSÅ: Politiet: – Kan gi bøter på 1500 kroner

Siste video

Hjemmesykepleien i Bergen bytter nøkler med elektronisk lås.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.