Slik kan cruisedåp-saken påvirke Drevlands politiske liv

Ordføreren må bli siktet for at bystyret skal kunne suspendere henne. Men blir hun dømt, får hun vervet tilbake.

Trude Drevland og Sondre Båtstrand

SELVPERMITTERT: Trude Drevland ikledd ordførerkjedet utenfor Gamle Rådhus i Bergen. Nå har Drevland permittert seg selv.

Foto: Maria V. Ramstad

Etter at statsadvokaten ga grønt lys for ny etterforskning av cruisedåp-saken, sendte Hordaland Høyre ut en pressemelding om at bergensordfører Trude Drevland gikk ut i ulønnet permisjon.

Men gjorde hun egentlig det?

– Som folkevalgt må man søke om fritak. Så er det bystyret, vanligvis ved forretningsutvalget, som tar stilling til søknaden, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved UiB.

Bystyredirektøren bekrefter at Drevland per definisjon ikke er permittert.

– Pressemeldingen var nok litt upresis, for man kan ikke vedta å permittere seg selv. Og begrepet «ulønnet permisjon» leder tankene mot et vanlig arbeidsforhold. Det riktige hadde vært å si at hun søkte fritak eller permisjon fra vervene sine. Som en konsekvens av det, er man ikke i arbeid, og da blir det jo også ulønnet, sier Roar Kristiansen.

Innvilgelse av søknaden blir imidlertid en ren formalitet.

– Vi venter på en søknad om fritak/permisjon. Den skal forretningsutvalget ta stilling til i sitt møte på tirsdag. Vedtaket vil få tilbakevirkende kraft, slik at den gjelder fra dagen Hordaland Høyre offentliggjorde at hun tok permisjon, sier bystyredirektøren.

Fylkessekretær i Høyre, Charlotte Spurkeland, opplyser i kveld at Drevland har sendt permisjonssøknad i dag. Denne vil bli behandlet i forretningsutvalget kommende tirsdag.

Roar Kristiansen

BYSTYREDIREKTØR: Roar Kristiansen.

Foto: Bergen kommune

– Hun kan ikke kastes ut nå

Drevlands permisjon – eller fritak – gjelder så lenge politiet etterforsker saken. Det får som konsekvens at Bergen Høyre mister sitt mest kjente ansikt i valgkampen.

Men det skal mye til for at saken skal få konsekvenser for Drevland etter valget.

Som andreplassert på listen til valget er Drevland garantert en plass i bystyret. Det er langt mer usikkert om hun får fortsette som ordfører. Får Høyre fornyet tillit av velgerne, mener de fleste at de vil gi bort ordførervervet til et samarbeidsparti, mens de selv får byrådslederen.

Men det er ingen ting formelt i veien for at Drevland kan bekle begge rollene, slik situasjonen står i dag.

– Så lenge hun ikke er siktet i en sak, kan hun ikke kastes ut, sier jusprofessor Bernt, som ofte omtales som «kommunelovens far».

Drevland kan dermed uten problemer både bli bystyrerepresentant og ordfører i en periode til, hvis hun selv og partiet ønsker det.

– Trude står på andreplass på Bergen Høyre sin liste, og vi har ikke noen varaordførerkandidat, sa Bergen Høyre-leder Kenneth Stien til NRK tirsdag.

ALT OM SAKEN: Skipsdåpen i Bergen

– Vil få innvilget en eventuell ny permisjon

Men dersom Drevland ikke selv ønsker å gå inn i det nye bystyret, eller som ordfører, kan bystyret ved forretningsutvalget «frita (...) den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet», som det heter i kommunelovens paragraf 15, om uttreden og suspensjon.

– Hvis man søker permisjon på grunn av pågående etterforskning, så er det en permisjonssøknad som vil bli innvilget, sier Kristiansen.

Kan suspenderes ved siktelse

Men skulle etterforskningen ende med at Drevland blir siktet og eventuelt tiltalt, og forholdet knyttes til utøvelsen av ordførervervet, blir det derimot ikke opp til Drevland selv om hun vil fortsette som folkevalgt.

I slike tilfeller kan bystyret etter kommuneloven nemlig selv vedta å suspendere vedkommende fra vervet inntil saken er rettskraftig avgjort.

– Vi har ikke hatt den type situasjon før, så det blir litt hypotetisk. Men det er i et slikt tilfelle bystyret som må ta stilling til suspensjon, sier bystyredirektør Kristiansen.

I så fall vil det spille en rolle om Drevland er ordfører eller «bare» bystyremedlem, mener Bernt.

– I vurderingen av en suspensjonssak vil man ofte mene at kravene er større til en ordfører enn et vanlig bystyremedlem, sier han.

Jan Fridthjof Bernt

JUSPROFESSOR: Jan Fridthjof Bernt ved UiB.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Må i så fall fradømmes retten

En dom mot Drevland er i dag rent hypotetisk, all den tid hun ikke engang har fått status som mistenkt. Men skulle så skje, gir faktisk ikke lovverket bystyret noen mulighet til å suspendere henne, slik de kan når hun er siktet.

– Da er det i så fall påtalemyndigheten som må fremme påstand om at hun skal fradømmes retten til å være ordfører eller bystyrerepresentant, sier Bernt.

Hvis ikke kan den folkevalgte som var suspendert under etterforskningen, komme tilbake etter å ha blitt dømt.

– Man kan altså ikke suspenderes før man er siktet, og ikke etter man eventuelt blir dømt. Blir man dømt, er det opp til domstolen, oppsummerer Bernt.

ALT OM SAKEN: Skipsdåpen i Bergen

Søk i valresultata

valg-dekorasjon