Slåsting på skule på Bømlo

På Moster skule på Bømlo undersøker politiet eit slagsmål mellom fleire elevar. To lærarar skal ha vorte slått også. Politiet har kontroll på staden, og ingen er alvorleg skada.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon