Slår sammen forskningsinstitusjoner

De bergensbaserte forskningsselskapene Uni Research og Christian Michelsen Research slår seg sammen med stavangerske IRIS og sørlandsselskapene Agderforskning og Teknova fra 1. januar 2018. Samlet har selskapene en omsetning på en drøy milliard. Målet er å styrke Sør- og Vestlandets stilling i forskningen.