Normal

Slår full GHB-alarm i Bergen

Fagfolkene trodde stoffet var så å si borte fra gatene. Så fikk de 33 overdosetilfeller på én måned. – De yngste er 17 år, sier lederen for rusakutten.

GHB

NY OVERDOSEBØLGE: Fagfolk tror de mange overdosene den siste tiden, enten skyldes at stoffet som er i omløp er sterkere enn brukerne selv er vant til, eller at tilgangen generelt er bedre. Felles for mange av overdoseofrene, er at de er unge og ikke nødvendigvis tilknyttet noe rusmiljø.

Foto: Tom Andersen / NRK

Anne Margrethe Stokken

SLÅR ALARM: Anne Margrethe Stokken ved rusakutten i Bergen har registrert 33 GHB-overdoser på en måned.

Foto: Ingvild Nave / NRK

Politiets beslag av stoffene GHB og GBL har økt kraftig på landsbasis de siste ti årene, og den store overdosefaren har fått fagfolkene til å advare mot stoffet som spesielt farlig.

I Bergen virket bruken tidligere i år å være på kraftig retur, men fra midten av april til midten av mai har rusakutten merken et eksplosjonsartet økning.

Mens de kun tok imot én pasient med GHB-overdose i mars, har de i denne perioden registrert hele 33 tilfeller.

– På en kveldsvakt i forrige uke hadde vi tre stykker på rappen som kom inn med GHB-overdose. De yngste vi har hatt inne er 17 år, forteller Anne Margrethe Stokken, lederen ved rusakutten i Bergen.

– Det er et utrolig farlig stoff

Stokken tror den sterke økningen kan ha flere forklaringer.

– Når det kommer såpass mange, tyder det på at det er større tilgang på GHB, eventuelt at det er mer ufortynnet og sterkere stoff på markedet, sier hun.

Personene de tar imot med GHB-overdoser er ofte unge, og ikke alltid tilknyttet rusmiljøet. Fellesnevneren når de kommer inn til rusakutten er at pasientene er tungt bevisstløse.

Kari Lossius, sjef for Bergensklinikkene

ADVARER: Kari Lossius, direktør ved Bergensklinikkene, kaller GHB utrolig farlig.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Jeg tror en del tenker at GHB ikke er så farlig som å sette en sprøyte i kroppen, men det betydelig fare for overdose og dødsfall, sier Stokken.

Direktør Kari Lossius ved Bergensklinikkene er overrasket over utviklingen.

– Vi har hatt en periode nå der det har vært veldig stille. I vinter var vi veldig optimistiske, og både vi og utrykningspersonell var enige om at det hadde vært veldig lite GHB i den senere tid, sier hun.

Lossius peker på at overdosefaren på GHB er stor i forhold til andre narkotiske stoffer.

– Det ser gjerne uskyldig ut, men er et utrolig farlig stoff. Veldig mange greier ikke å dosere riktig. Virkningen kommer litt senere enn for andre rusmidler, og dermed tar man gjerne en ekstra dose før virkningen kommer.

– Vet at det skal behandles med respekt

Hun tror ikke økningen akuttmottaket opplever stammer fra eldre misbrukere tilknyttet rusmiljøet.

– Det kan være en ny gruppe som ikke vet hvor farlig dette er. De fleste pasientene hos oss vet at dette er et stoff som skal behandles med stor respekt, sier hun.

Lossius krysser fingrene for at antall overdoser ikke skal stabilisere seg på det høye nivået.

– Vi ser på det med stor bekymring. GHB er et av de stoffene vi ønsker aller minst skal være på markedet. Vi får håpe det vi nå ser, er et lite skvulp som forsvinner ganske så fort, og at det ikke er en ny periode med GHB inn på markedet i Bergen, sier hun.