Skolen har blitt over tre ganger så dyr

Nattland oppveksttun i Bergen kan bli landets dyreste barneskole. Byggeprosjektet har blitt rammet av alt fra sopp, fukt, regnefeil, reguleringsplaner og ødelagte toalett.

Nattland skule skulle koste under 130 millionar kroner, men blir meir enn tre gonger så dyr. Tabbar og uhell gjer at skulen truleg blir dyrast i landet.

SE TV-SAK: Problemene har stått i kø for Bergen kommune under byggingen av Nattland oppveksttun. To år før skolen er ferdig er prislappen på 435 millioner kroner.

Det var sprengte kloakkrør og giftige planter. Vi har hatt en del problemer.

Finansbyråd Liv Røssland

Nattland skole i Bergen var en av flere skoler med dårlig inneklima, fukt og sopp, etter mange år med forfall. I 2008 var budsjettet for totalrenovasjon og et nytt tilbygg på 124 millioner kroner. To år før skolen er ferdig koster den nå 435 millioner kroner, i tillegg til 106 millioner kroner i midlertidige skolebygg.

I mellomtiden har mye gått galt for kommunen.

Fukt og råte

Det begynte med at deler av den gamle skolen ble stengt av Arbeidstilsynet vinteren 2012, fordi inneklimaet var helseskadelig for elevene. Det ble klart at det ville koste mye mer å renovere bygget, og byrådet satte prislappen til 215 millioner kroner.

Det var før Arbeidstilsynet gikk igjennom planene. De konkluderte med at kommunen måtte ut med 345 millioner kroner. Byrådet valgte heller å rive skolen og bygge nytt. Etter det sto problemene i kø.

Leder for oppvekstkomiteen i Bergen bystyre tror politikerne har hatt hastverk med å rydde opp i skoleforfallet.

– Jeg tror at det ble så stort og voldsomt for byrådet å håndtere, at de mistet evnen til å planlegge og til å styre økonomien, sier Pål Hafstad Thorsen i Arbeiderpartiet.

Liv Røssland

TØFF PROSESS: Finansbyråd Liv Røssland legger ikkje skjul på at byggeprosjektet har vært utfordrende for kommunen.

Foto: Sindre Vik Helgheim / NRK

Fordyrende problemer

Det midlertidige brakkebygget som skulle erstatte stengte klasserom viste seg å også ha store fuktskader. Bygget ble pusset opp for syv millioner, men måtte fjernes.

Nye brakkebygg ble kjøpt til elevene, to bygg til 81 millioner kroner. De ble forsinket med et halvt år.

Det rivingsklare skolebygget ble pusset opp for fem millioner kroner, for å kunne huse elevene til brakkene sto klare.

Bystyret vedtok at nye Nattland oppveksttun skal ha passivhus standard. Det fordyrer byggeprosjekter med fem prosent, men er kostnadssparende i lengden.

Det nye skolebygget ble tegnet 1,7 meter for høyt. Bygget var like høyt som den gamle skolen, men i mellomtiden hadde kommunen fått nye reguleringsplaner. Dermed måtte bygget omprosjekteres, noe som tok fire måneder.

Skolen blir bygget for liten, fordi kommunen hadde bommet på hvor mange elever skolen vil få. I 2012 varslet både rektor og foreldreutvalget (FAU) at elevtallet ville bli langt høyere enn kommunen forventet. De hadde gjort sine egne utregninger.

– Når skolen åpnes i 2016 vil Nattland ha 750 elever, på en skole bygget for 620, sier rektor Ole Henry Halleraker.

Skader på Nattland skole

FORFALL: Nattland skole hadde store skader etter manglende vedlikehold. Et hull i veggen ble brukt som ballskap på den gamle skolen.

Foto: Hanne Hagen Rotnes / NRK

Oppdaget giftig plante

Under gravingen på byggeplassen ble det oppdaget store mengder med forurenset jord, som måtte behandles som spesialavfall. De måtte også grave dypere enn ventet.

Dette skal ha kostet inntil et halvt år med utsettelser og nær 10 millioner kroner, ifølge finansbyråd Liv Røssland (Frp).

– Det var en giftig plante i jordsmonnet, og deler av jorden måtte behandles på samme måte som asbest. Vi snakker om at menn iført «månedrakter» bar det ut, sier finansbyråd Liv Røssland om de spesielle vernedraktene.

I tillegg var ikke kommunen klar over at naboen sitt kloakksystem var tilkoblet den gamle skolen. Dermed ble kloakkrørene ødelagt og kommunen måtte erstatte dem.

En ny paviljong måtte settes opp i sommer, på grunn av en uventet økning i elevtallet. Totalt har de tre midlertidige byggene nå kostet 106 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under bildet

Bygging av Nattland skole

FORDYRENDE: Problemen har stått i kø under byggingen av Nattland oppveksttun i Bergen.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Dårlig matematikk

For foreldrene er det verst at skolen er for liten allerede når den åpner, sier FAU-lederen ved skolen.

– Det er helt utrolig at kommunen ikke klarer å regne ut dette, selv om de får andre til å gjøre utregningen for seg, sier Ragnhild Nordenborg.

Foreldreutvalget gjorde sine egne utregninger i 2012 og varslet kommunen. Det gjorde også rektor Ole Henry Halleraker.

– Det er en ting at det er vanskelig å se langt fram i tid, men her er det snakk om veldig få år. At de ikke visste hvor mange barn som allerede bor i området, det er det vi har kritisert kommunen for, sier Nordenborg.

Kommunen fikk de feilaktige prognosene i 2010. Liv Røssland sier kommunen vil bryte ned befolkningstallene i bydel for bydel, for å finne en best mulig løsning.

Ragnhild Nordenborg

FAU-LEDER: - Det er helt utrolig at kommunen ikke klarer å regne ut dette, sier Ragnhild Nordenborg.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Det har vært hatt en større befolkningsvekst enn vi var klar over, mens vi bygget skolen. Ja, det vil bli en utfordring med elevtallet i bydelen, sier Røssland.

Planlegging og regulering

Naboene klaget på høyden på det nye skolebygget, da det ble lagt ut til offentlig ettersyn. Bygget var 1,7 meter høyere enn tillatt.

Den siste av de tre midlertidige paviljongene fikk helseverngodkjenning tirsdag denne uken. Helsevernetaten mente uteaeralet ved paviljongen var for lite for elevene.

– Når det er vanskelig for kommunen å kunne sine egne regler er det klart det er vanskelig for oss vanlige folk, bemerker Nordenborg.

– Det har skjedd mye rart i denne prosessen, som vi er flere som stiller spørsmål ved, sier rektor Ole Henry Halleraker.

Nattland oppveksttun skal stå ferdig høsten 2016. Da kan en av de midlertidige paviljongene bli klasserom for elevene, til en permanent løsning er på plass.

– Jeg hadde ønsket at vi nå kunne få et ferdig skolebygg som hadde plass til alle elevene. Hvilken rektor ønsker ikke det, sier Halleraker.

Rektor Ole Henry Halleraker på Nattland skole

- MYE RART HAR SKJEDD: Det mener rektor Ole Henry Halleraker.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Må snakke sammen

Finansbyråd Liv Røssland legger ikke skjul på at byggeprosjektet har vært utfordrende.

– Det har vært en krevende prosess med mange uforutsette problemer. Det har vært alt fra giftige planter til naboens kloakk, som vi ikke visste om. Nå er vi på god vei mot å få bygget ferdig, sier Røssland.

Ett av hovedproblemene har vært at de ulike etatene ikke har samarbeidet godt, ifølge Røssland.

– Vi har måttet endre våre rutiner i forhold til hvor godt vi jobber sammen. Alle etatene som har en aksje i et slikt byggeprosjekt, må være med å trekke i samme retning, sier Røssland.

Selv om de enkelte utsettelsene og feilene har ført til ekstra kostnader, mener Røssland at bygget ikke er utpreget kostbart.

– Dette er en skole med en høy teknisk standard, for å kunne ta imot elevene fra Hunstad skole for hørselshemmede. I kvadratmeterpris er den heller ikke den dyreste, sier Røssland.

– Dette er uakseptabelt

Pål Hafstad Thorsen i oppvekstkomiteen

Pål Hafstad Thorsen i oppvekstkomiteen i Bergen bystyre.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Pål Hafstad Thorsen i oppvekstkomiteen syns ikke det er formildende.

– Bystyret bestemte at det skulle bygges en skole som hadde plass til alle elevene, da er dette for dårlig. Jeg tror mye handler om dårlig planlegging, sier Thorsen.

– Hadde pengene blitt investert i bygningen ville det vært en annen sak. Bergen er i en situasjon nå hvor vi må ta vare på alle pengene vi har.

Skolebygget vil koste 435 millioner kroner per i dag, og skal stå ferdig til høsten 2016. Kostnadene med å kjøpe avlastningsbygg på 106 millioner kroner, skal fordeles på flere byggeprosjekter i Bergen.

Men Røssland vil ikke gå med på at det kan kostnadsføres nye Nattland Oppveksttun.

– De er en investering vi kommer til å bruke ved framtidige byggeprosjekter og oppussinger av andre bergensskoler, sier Røssland.

– Det er alltid uforutsette problemer med så store byggeprosjekt.

Dette skriver økonomiseksjonen ved Bergen kommune om prosjektet.

Kan bli Norges dyreste

På 435 millioner kroner er der fortsatt flere kostnader som ikke er ført på budsjettet, og midlertidige skolebygg vil komme i tillegg. Det gjør skolen en sterk kandidat til å bli norges dyreste for 1. til 10. trinn.

Det vil ikke finansbyrådet gå med på.

– Dette vil ikke Norges dyreste skole, sier hun og henviser til en skole i Oslo, som har dyrere kvadratmeterpris.

– De midlertidige paviljongen har rett nok kostet 100 millioner, men som sagt er det en villet investering.

Noen andre skoler konkurrerer med Nattland på pris, og siden flere av byggene ikke står ferdige er det ikke mulig å slå fast hvem som blir dyrest.

I august i år åpnet Bjørnsletta skole i Oslo. Sluttoppgjøret er ikke ferdig, men skolen har et anslag på 450 millioner kroner. Til gjengjeld er det skole for 790 elever. Oslo kommune skal snart pusse opp Majorstuen skole med 960 elever, budsjettert til 410 millioner kroner.

Åsveien skole i Trondheim har kapasitet til 700 elever og skal stå klar våren 2015. Skolen har et større idrettsanlegg og senter for elever med autisme. Prisen på prosjektet er 390 millioner kroner. Det inkluderer alle kostnader med midlertidige skolebygg og bussing av elever.

– Det hadde ikke vært et problem at dette var Norges dyreste skole, dersom vi følte at pengene ble brukt på skolebygg og uteområde. Dette er surt, sier FAU-leder Ragnhild Nordenborg.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon