Skjersholmane-Ranavik innstilt

Ferjesambandet på fv 544 mellom Stord og Kvinnherad er innstilt.

Laster Twitter-innhold