NRK Meny

Skaut villrein frå helikopter

Det statlege jaktlaget måtte kalle inn helikopter mot smittespreiing av skrantesjuke på Nordfjella, skriv Sogn Avis. Før helga var det nære på at villrein frå skrantesjuke sone ein trekte over i sone to, forbi eit uferdig gjerde som skal skilje dei ulike sonene. Helikopteret fekk jaga tilbake villreinen, og dagen etter blei flokken på 22 dyr avliva frå helikopteret. – I gitte situasjonar kan det bli aktuelt å skyte rein frå helikopter, seier Petter Bråten i Statens naturoppsyn til avisa.

Siste video

Hjemmesykepleien i Bergen bytter nøkler med elektronisk lås.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.