Skal undersøke varslersaken

Spesialenheten for politisaker vil undersøke om politiet i Bergen kan ha begått straffbare handlinger, sier leder Jan Egil Presthus til VG. En høyt betrodd tjenestemann i Vest politidistrikt har slått alarm om at spanerne i flere år på grunn av ressursmangel har hatt en stående ordre om ikke å gripe inn mot grove narkotikalovbrudd.