Skal undersøke stengt bro

Fagfolk fra Vegvesenet sendes i formiddag ut til broen på fv. 167 i krysset Hamrevegen/Kismulvegen, der en bro har fått et kraftig søkk, og står i fare for å rase sammen. Hamrevegen er stengt, og det er satt opp sperringer, opplyser Vegtrafikksentralen. Trafikken blir ikke spesielt hardt rammet, da det er omkjøring via Fanavegen/Fanafjellsvegen og Osvegen.