Skal lage ny personvern-strategi

Bergen kommune skal neste år legge fram ein ny strategi for personvern og informasjonstryggleik i etterkant av Vigilo-saka. Byråd Erlend Horn (V) sa i bystyret at kommunen også vil vurdere meir sentralisert styring av sårbare personvernprosessar.