Skal heita Voss herad

Når Voss og Granvin slår seg saman skal den nye kommunen heita Voss herad. Det slo dei folkevalde fast under eit fellesmøte på Voss onsdag, skriv Avisa Hordaland. Ved avrøystinga i Voss kommunestyre røysta 27 for Voss herad og 16 for Voss kommune. Granvin heradsstyre fatta samrøystes vedtak om at namnet skal vera Voss herad. Til sjuande og sist er det Kongen i statsråd som skal fatta den formelle avgjerda.