Dronebilde fra Askøy

Sjukdomsutbrot på Askøy

Oppsummert

Kommunen har anslått at så mange som 2000 innbyggjarar har blitt sjuke med tarminfeksjon av vatnet på Askøy. Folk har hatt oppkast, diaré og feber. Over 70 har vore eller er innlagd på Haukeland universitetssjukehus.

  • Bakterieutbrudd skal granskes

    Bakterieutbruddet på Askøy skal granskes. Formannskapet gir ordføreren fullmakt til å utarbeide mandat og en fremdriftsplan for en uavhengig gransking. Planen skal legges fram til politisk behandling i et ekstraordinært kommunestyremøte 15. august.

    Møte i formannskapet i Askøy kommune
    Foto: Valentina Baisotti / NRK
  • Mye å fikse i norske VA-anlegg

    Vedlikeholdsetterslepet ved norske vann- og avløpsanlegg beregnes til 390 milliarder kroner, ifølge en rapport Aftenposten har fått tilgang til. Rapporten fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) anslår at det vil ta 150 år før alle Norges vannrør er fornyet med dagens utskiftningstempo.

Mistenkte høydebassenget på Øvre Kleppe Askøy